Blogg flyttet

av Ceeker Lagret under: 1 on januar 4th, 2012

http://opplys.wordpress.com

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

En leiemorder ber om tilgivelse

av Ceeker Lagret under: 911, nwo, usa, økonomi, økonomisk on februar 28th, 2009

Det var en positiv overraskelse at NRK sendte denne filmen på en lørdagskveld i januar, dersom du ikke fikk den med deg så bør du sette av tid til den. Den forteller hvordan USA har bygget og utvidet imperiet sitt fra andre verdenskrig ved hjelp av rene mafia metoder. Dersom det er et land som har ressurser som USA ønsker så sender de først inn en økonomisk leiemorder, han gir presideneten i landet valget, ei kule eller masse penger, altså bestikkelse eller døden. Dersom presidenten takker nei til pengene har den økonomiske leiemorderen sviktet. Da sendes sjakalene inn for å forsøke å ordne ett kuppforsøk eller ta livet av presidenten (som var tilfellet med Hugo Chavez, se innlegget: The Revolution will not be televized). Dersom en likvidering eller et kuppforsøk ikke lar seg gjøre, så sendes militæret inn. Hvilket var tilfelle under Irak krigen. Saddam hadde mange livvakter og dobbeltgjengere, så sjakalene fikk ikke utført sin oppgave. Så da sendte USA inn militæret som et tredje forsøk. Og de lyktes.
Tenk deg en mafia med slike enorme ressurser…
(mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:

Vaksiner Stoltenberg

av Ceeker Lagret under: bilderberg, stoltenberg, vaksine, vaksiner on februar 15th, 2009

fhi

Hentet fra:

http://altnett.ning.com/group/vaksinasjon/forum/topics/vaksiner-stoltenberg

Les under om hvordan Rockefellerfamilien og Stoltenbergfamilien samarbeider for å promotere vaksiner på den norske befolkningen via Folkehelseinstituttet (som ikke er en statlig institusjon, men en institusjon sponset av Rockefellerimperiet og hvor Camilla Stoltenberg, Jens Stoltenbergs søster, arbeider som assisterende direktør. Når man ser denne koblingen så er det ikke vanskelig å skjønne at Arbeiderpartiet kommer med utspill som dette ‘Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn – Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.(Aftenposten)‘ …

Qui Bono?

Følgende er hentet fra Rolf Kenneth Myhres side hvor han har skrevet en bokomtale fra boken Sov, Mitt Lille Norge, hele bokomtalen med linker finner du her:

http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and ivested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolkningskontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immunforsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment tha… (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007, 081007).

De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finanseliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):

”Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rockefeller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørnesteinene til den gryende medisinske økonomi.”

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasientens beste”. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Denne historien er nærmere omtalt i mitt kreftkapittel her].

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og fullfinansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Camilla Stoltenberg(bilde)

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helseproblemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

  - Franklin D. Roosevelt

Etter å ha lest dette så kan vi se hva det er Arbeiderpartiet og Stoltenberg kommer med:

Nytt krafttak mot kreft
(av stortingsrepresentant Sonja Mandt-Bartholsen, Ap)
http://www.dna.no/dna.no/Kommentarer/Nytt-krafttak-mot-kreft

Her er ett svar på skrivet til Sonja, skrevet av Jan Knutsen
http://home.no.net/fampo/kreftvaksine.pdf

Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn

Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article735499.ece

Hvem betaler? Hvem tjener på det? …. Follow the money….

“It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society”- Krishnamurti

For å finne ut sannheten om vaksiner, hvordan de virker og hva de inneholder så kan jeg henvise til to bøker:

Men først kan du lese Stoltenberg sin propaganda artikkel ang. vaksiner.:

Vaksinering – på verdensbasis

http://www.snl.no/Vaksinering/på_verdensbasis

Vaksinasjon, hva er sannheten om vaksiner?

http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=vaksinasjoner&amp…

Her kan du lese bokomtale av boken

http://www.riksavisen.no/?p=624

Folkehelseinstituttet våger ikke å møte forfatteren av boken over i debatt, det er nok fordi de vet at han har rett…

og denne boken anbefales, detter er trolig den best dokumenterte boken om temaet, med over 350 referanser og den er oppe i 12. opplag, engelsk tekst.

The Sanctity of Human Blood: Vaccination I$ Not Immunisation

Boken bestilles her:

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&…

Dette er for informasjon, dine valg og de valg du måtte ta for andre står du for selv…

Vaksinering er frivillig i Norge!

(Tallet 666 på brystet til Stoltenberg er tallet 46664 som som stod på fengselsdøra til Mandela, http://ppfront.nrk.no/musikk/4797986.html)

Les også andre innlegg ang. vaksiner:

Vaksinasjoner, fungerer de?

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

Tjen over 600 000 på ett minutt

Vaksine programmer = befolknings kontroll ovenifra og ned.

Hvem er det som står bak bruk av kvikksølv i vaksiner?

Bird Flu Hoax Pt. 1

Bird Flu Hoax Pt. 2

Bird Flu Hoax Pt. 3

Bird Flu Hoax Pt. 4

Bird Flu Hoax Pt. 5

Bird Flu Hoax Pt. 6

Bird Flu Hoax Pt. 7

Bird Flu Hoax Pt. 8

Bird Flu Hoax Pt. 9

Bird Flu Hoax Pt. 10

Bird Flu Hoax Pt. 11

Bird Flu Hoax Pt. 12

Bird Flu Distributed by Dept of Homeland Security

Fugleinfluensa funnet i vaksiner

Det ble nylig påvist levende H5N1-virus, eller fugleinfluensa, i vanlige influensavaksiner, etter å ha blitt testet ved tyske, tsjekkiske og slovenske laboratorium.

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=654

Nekter å utsette kreftvaksine til jenter

Bjarne Håkon Hanssen avviser rådet fra Bioteknologinemnda.

http://www.dagbladet.no/2009/03/15/nyheter/vaksine/helse/5309133/

Vaksinering er ikke immunisering

Hvorfor forgifter vi barna våre systematisk?

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/

- – -

Her er video fra 1976 om svineinfluensaen og den massive vaksinasjonen, ingen døde av influensaen, men mange døde av vaksinasjonen.

Historien gjentar seg selv,
skal dere gå fem på også denne gangen??


1976 Swine Flue Propaganda – Part 2

Svineinfluensa & Propaganda 1976
http://www.riksavisen.no/?p=2064

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:

VI MÅ STOPPE DETTE

av Ceeker Lagret under: alimentarius, codex, fhv, fritt, helsevalg, nhf on januar 16th, 2009

- 31 desember 2009 kan livet ditt forandres for alltid.

Hentet fra: http://www.facebook.com/group.php?gid=34289091660

Codex Alimentarius – en sjokkrapport om din helsefrihet

(Gruppebeskrivelsen vil gi deg en utdypende forklaring på hva som er din største helsetrussel i dag, nemlig Codex Alimentarius. Den er lang, men gir deg det du trenger å vite.)

Du kan også lese dette proffesjonelle dokumentet skrevet i samarbeid med FHV(Fritt Helsevalg) og NHF(National Health Federation) her! Vi anbefaler deg på det varmeste å ta deg tid til å sette deg inn i dette. Det gjelder din, din familie og dine barns fremtid.

http://www.nmmgroup.net/pdf/codex_brosjyre.pdf

Aldri hørt om Codex Alimentarius? Det er akkurat hva de vil.
Om du ikke har hørt om Codex, så sjekk hva media har skrevet om saken. Hør med de folkevalgte om de kjenner til Codex. Du er ikke alene om du er uvitende!

(Om du vil laste ned en mp3 og høre litt info codex kan du gjøre det
hos www.radiofri.com, easy-listening blandet med viktig info.
Her er direktelink til programmet som om handler helse og Codex
http://radiofri.com/060906radiofri.com.html (60min)ANBEFALES!

Her er et foredrag som forteller deg hva Codex er, viktig info!!
Ian Crane – Codex Alimentarius ANBEFALES OGSÅ!)

Codex Alimentarius er et FN-organ, og lager matstandarder. Men de blander seg også borti kosttilskudd og helsepåstander, og således påvirker Codex din helsefrihet. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Sov, mitt lille Norge

av Ceeker Lagret under: bak, eikermafiaen, ertesvåg, freddy, frimureri, kristoffersen, lille, mafia, makten, mitt, norge, sov on oktober 6th, 2008
“In the End,
we will remember not the words of our enemies,
but the silence of our friends.”
- Martin Luther King Jr. (1929-1968)
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Viktig melding!!!
Forfatteren av boken: Makten bak makten Per Aslak Ertresvåg ringte meg i går fra et sykehus i Spania med følgende informasjon:
“Som du vet så har jeg måttet reise rundt med en ryggsekk med brennbart materiale de siste 2. år for å beholde min helse”
“Nå er tiden kommet for bokutgivelsen: “Sov mitt lille Norge” Jeg vet ikke om jeg rekker å komme meg til Oslo slik at jeg kan være tilstede på pressekonferansen angående bokutgivelsen på tirsdag den 7. okt”
Som vi alle vet ”døde” Freddy Kristoffersen brått bare en uke etter bokutgivelsen “Eikermafien” der han avslører hvordan frimureriet med sine medløpere tar knekken på alle som prøver og synliggjøre disse kriminelle “satanistene” .
Boken som Ertresvåg nå har skrevet, er nok en “stor belastning” for de som blir satt i søkelyset. Vi bør virkelig “støtte opp” om denne modige mannen (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lyst til å endre ditt syn på verden?…

av Ceeker Lagret under: bank, eu, kjærlighet, korrupsjon, ny, paven, penger, roma, rome, verden, zeitgeist on oktober 4th, 2008

Merker du at verden går i feil retning og har lyst til å være med på å endre verden til det bedre for deg selv og alt rundt deg?

Velkommen, hopp ombord, reisen din begynner nå… :)

“Just look at us. Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality.”

Dette er oppfølgeren til Zeitgeist, om du vil se den første filmen først, så kan du se den her: www.zeitgeistmovie.com
(mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

Mind-Control i Norge

av Ceeker Lagret under: chip, cia, gaustad, micro, mindcontrol, norge, psykiatrien, scalar on september 27th, 2008Mindcontrol, Psykiatrien og “Eliten”.

av Gina Rydland

1. Astronaut Gordon Cooper bekrefter mindcontrol-program utført i regi av NASA.

2. Mindcontrol-program i Norge.

3. Elektroder opereres inn i spedbarn

4. Hva skal til for at vi tar mennesker som har vært involvert i
hjernekontroll-programmer alvorlig?

5. De etiske spørsmålene.

OBS! Vi ønsker å tilføye at denne artikkelen og alle henvisningene ikke er noen fasit og ber om at de som ønsker graver i materialet selv. Vi er interessert i nye opplysninger når det gjelder dette temaet. Og alle tips taes imot med stor takk! Kontakt oss!


Astronaut Gordon Cooper bekrefter mindcontrol-program utført i regi av NASA.

Astronaut Gordon Cooper som var en av de 7 opprinnelige Mercury astronautene bekrefter ifølge utenlandske kilder at NASA har drevet eksperimenter og forskning med hjernekontroll. Eksperimentene skal ha foregått på 50-60-tallet, og ble bla. utført på amerikanske barn.

Formålet med dette skulle være å trene mentalt begavede barn opp til å bla. kunne kommunisere med mennesker fra andre sivilisasjoner i verdensrommet (? ?). Barna ble kjørt igjennom et spesielt hjernekontrollprogram for å videreutvikle deres evner og høyne deres bevissthet. Begavelser som skulle utvikles var telepati, klarsynthet, “remote viewing”, ut av kroppen reiser m.m.

Mindcontrol-program i Norge.

I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

A Wake Up Call …. !

av Ceeker Lagret under: 911, control, fascism, krig, live, manipulering, mind, nwo, they, transe on september 18th, 2008
Først kom de etter jødene,
men jeg var ikke jøde så jeg sa ingenting

så kom de etter muslimene
men jeg var ikke muslim så jeg sa ingenting

så kom de etter de intellektuelle
men jeg var ikke intellektuell så jeg holdt fremdeles kjeft

til slutt kom de etter meg
men da var det ingen igjen som kunne høre på meg…

People who shut their eyes to reality simply invite their own destruction
-James Baldwin

Wake up call !

FØDT UNIK, DØD SOM KLONE?

Ditt valg…

Våkn opp !

“All that is necessary for the triumph of evil
is that good men do nothing.” (Edmund Burke)


http://www.nworesistance.com/

Police Called On 14 Year Old Student For Talking

Se filmen ‘They Live’ 1988 !!! (94min)

 

Enkel film, men likevel treffer den spikeren

En annen vikitig film i samme kategori som Zeitgeist, verdt å se!!

Esoteric Agenda

Filmen Esoteric Agenda er borte fra video.google, se hele filmen her,

eller last den ned i her (700mb)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , ,

911 Begynnelsen til slutten på slutten menneskehetens lidelser

av Ceeker Lagret under: 911, cia, israel, nwo, sionist, terror on august 20th, 2008

11. september 2001

- begynnelsen til slutten på menneskehetens lidelser?

Av Morten Kielland

Artikkel hentet fra: http://home.c2i.net/mortenkielland/politi/911.html

Forord

Da jeg første gang hørte at deler av CIA og administrasjonen i USA selv sto bak terroraksjonene den 11. september 2001, trodde jeg ikke mine egne ører. For en drøy påstand, tenkte jeg; for noe sludder og pølsevev!

Så fikk jeg se en dokumentarfilm som helt tok pusten fra meg. Jeg var målløs, for dette kunne da ikke være sant?

Jeg ble nå nødt til å undersøke saken selv og fant fort ut at de drøye påstandene faktisk så ut til å stemme vesentlig bedre med de foreliggende fakta enn hva den offisielle versjonen gjorde. Mine syv år som flittig student ved Universitetet i Oslo kom her til stor nytte: Jeg testet resonnementer for logisk gyldighet, sjekket og kryssjekket kilder og referanser, søkte, gravde og fant utfyllende informasjon, spurte, leste og fant nye forklaringer og tolkninger som deretter måtte testes, for så eventuelt å forkastes igjen. Om igjen og om igjen. Dette arbeidet tok meg nesten to år.

Nå, nesten tre år senere, er det ikke lenger noe som helst rom for tvil:

De såkalte “terroraksjonene” mot World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 var planlagt lang tid i forveien og ble gjennomført under medvirkning av krefter innenfor USAs administrasjon og næringsliv, inklusive president George W. Bush og hans neo-konservative støttespillere; dessuten medvirkende nøkkelpersoner fra CIA, FBI, DOD, CFR, FEMA og andre offentlige kontorer. De påståtte “terroristene” har hatt svært lite med saken å gjøre. Noen av dem lever forresten etter alt å dømme fortsatt i beste velgående(!). Den israelske etteretningsorganisasjonen Mossad ser derimot ut til å ha spilt en nøkkelrolle i både planleggingen og gjennomføringen av aksjonene – og stadig flere spor peker mot Israel.

Et helt verdensbilde måtte dermed revideres for mitt vedkommende (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , ,

Har WW III startet ?

av Ceeker Lagret under: 3, georgia, iii, russia, ww on august 11th, 2008

Igjen ser vi ut til å havne i en manipulert krig som så mange ganger før..

WAR ALERT!!!

by Edgar J. Steele

This is going to be quick and dirty today. No cute cartoons. No philosophizing. We haven’t time for any of that today.

I believe we are on the verge of the outbreak of World War III. Right now.

If I’m wrong, then so be it. I’ll apologize for being overreactive later. Too much hangs in the balance if I am right. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Truth Rising

av Ceeker Lagret under: 911, bill, hicks, løgner, nwo, over, propaganda, sannheten, svik, take, usa on juli 7th, 2008

Ny film fra Infowars.com kom ut den 4.juli
Sannheten kommer fram og kaoset følger etter…
katten er nå ute av sekken… og eliten begynner å miste grepet…
tydelig at de begynner å bli desperate nå… og da gjør fascistiske regimer det de kan best…

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. ”

The 9/11 Chronicles: Part One, Truth Rising

Litt komedie hører likevell med …
*Bill Hicks Tribute **Millitary & New World Order Takeover
Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)

-THE EARTH DOESNT BELONG TO US-
-WE BELONG TO THE EARTH-
litt mer om 2012 og det kommende polskiftet, info fra mayafolket
http://www.consciousmedianetwork.com/members/drunvalo.htm
(du må registrere deg på nettstedet, men det der finnes mye bra info!)
DAVID ICKE 2008:
BIG BROTHER – THE BIG PICTURE
David Icke har lagt ut et tre timers foredrag som han holdt forleden dag i Hull i England. Du kan se det selv her. Årsaken var at en politiker der i fiskerlandsbyen, David Davis, protesterte mot de stadig omsegfattende internasjonale lovene som popper opp i alle land og som England også står i tur for – om overvåkningen på nettet og langs veiene osv, (Sverige først ut fra nyttår, Norge følger lovlydig opp alt som Sv gjør det vet vi jo……osv osv. Bare vent).
David Icke on the Alex Jones Show 3.juli 2008
hør hele intervjuet ! mye vikig og bra info her :)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Helbredende frekvenser

av Ceeker Lagret under: aids, beck, elekromagnetisme, frekvens, illuminati, kreft, mafia, medisin, rife on juni 13th, 2008

Royal Raymond Rife var en smarting som bygget sitt eget mikroskop som var kraftig nok til å se levende bakterier og virus. Han var ikke fornøyd med de mikrosopene som fantes den gang, så han bygget like så godt sitt eget, på den måten klarte han bedre å dokumentere og katalogisere sykdomsfremmende virus og bakterier. Han ble etter hvert nyskjerrig på hvordan bakterier og virus påvirkes av elektromagnetisme og frekvenser, og nå fikk han til å se det direkte under mikroskopet. Og etter å ha prvøvet og feilet mente han at han i 1934 hadde klart å finne en kur for kreft.

Det høres kanskje i utangspunktet søkt ut, men for å forstå hvordan teknologien hans fungerte kan man kanskje starte med å gjengi ett sitat fra geniet Nikolai Tesla:

“If you want to find the secrets of the Universe,
think in terms of energy, frequency and vibration.”

Alt rundt deg er frekvenser, lys er en frekvens, lyd er frekvens, forskjellige farver er forskjellige frekvenser, forskjellen på varme og kulde er hvor kraftig molekylene vibrerer. Radiobølger og tvsignaler er andre frekvenser, det samme med mikrobølger, ultrafiolett lys, infrarødt osv. osv. Og alle fysiske ting har en egenfrekvens eller resonansefrekvens, stolen din, bordet ditt, huset ditt, alle bygninger har en resonanse frekvens, alle broer har det. Og det samme er det med atomer og molekyler.
Det er blandt annet det som utnyttes i mikrobølgeovnen, man skyter mikrobølger på maten din som inneholder vann, og når man treffer egenfrekvensen til vannmolekylene så begynner disse å vibrere og genererer etterhvert friksjon og varme, som gjør maten din varm. Og det samme er det med bakterier og virus, disse har også egenfrekvenser.

Og hva vil da skje om man finner egenfrekvensen til bestemte bakterier/virus og utsetter disse for resonans? En kan jo tenke seg hva som skjer med vinglasset når det blir truffet av sin egen resonanse frekvens, vi alle har jo hørt historien om operasangeren som knuste et vinglass med stemmen… vil det samme skje med bakteriene eller viruene? det ser slik ut :)

Og hvorfor er ikke dette kjent blandt leger og medisinsk personell? kanskje fordi de blir lært opp til å se på kroppen som ett mekanisk og kjemisk system, istedet for ett elektrisk system?. Men alle kjemiske prosesser har jo en underliggende elektrisk reaksjon, så det burde jo være logisk? …det kan jo være medisinmafiaen har en finger med i spillet..

Uansett så har denne teknologien blitt undertrykket etter Rifes død siden det strider mot den tankegang som den etablerte viten har bygget opp, og det samme med Nikolai Teslas arbeid. Derfor blir det opp til oss og informere om slikt.. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tror du på mirakler?

av Ceeker Lagret under: alternativ, behandling, eric, healing, pearl, sykehus on mai 3rd, 2008

‘Fata morgana – Undrenes tid er ennå ikke forbi’ var ett uttrykk som læreren vår kom med titt og ofte da vi klarte oppgavene vi fikk på labben. For han var det nok sikkert et lite mirakel som hendte :) Men den underlige verden vi lever i har mange andre mirakler å by på for den som leter. Healing er noe de fleste har litt vanskelig for å skjønne og tro på. Men healing virker, og det er noe vi alle kan gjøre og lære oss. Som oftest er det vanskelig å få folk til å tro på noe ‘uvirkelig’, men dersom det det kommer på nyhetene så blir det letter for folk å svelge. Så her kommer noen ‘mirakuløse’ nyheter:

Theta Healing on the News – Part 1

Theta Healing on the News – Part 2
(mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Can You Handle The Truth?

av Ceeker Lagret under: bevissthet, bob, chamelot, david, dean, militær, nwo, project, ufo, wilcock on april 30th, 2008


Etter at du har startet og se på Project Camelot så er det vanskelig å stoppe… dette er bedre enn noen som helst hjernedø serie som går på
hypnoseboksen…
Vil nok folk våkne i tide?
Kommer vi helskinnet igjennom kataklysmiske hendelser som kommer?
Vil WW3 spre seg til vesten?
Vil vi få en økt bevissthet på jorden blandt massene?
…nok til at jorden blir en en bra plass å leve?
Eller vil menneskeheten gå under fordi vi ødelegger denne planeten?

Svaret vil du få i det virkelige liv, og du er selv med å bestemme utfallet !

*Be The Change You Want To See On This Earth* :)
Tiden er inne for at du innser hvordan du har blitt missledet på de fleste områder i livet, og at det er på tide å finne tilbake til hva du egentlig er og hvordan ting virkelig henger sammen her i verden… (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

En advarsel til deg

av Ceeker Lagret under: 2012, advarsel, asia, chamelot, jordskjelv, kaos, project, ufo on april 27th, 2008


De fleste av oss unnviker ting som medfører ubehag, enten det være seg fysisk eller psykisk. Ingen ønsker å påføre seg selv lidelse, vonde ting eller ekle tanker.
Det ligger i menneskets natur å ikke skade seg selv.
Derfor vil dette innlegget kanskje få deg til å føle deg litt dårlig om velger å ta til deg denne informasjonen. I tillegg vil mye av informasjonen være veldig vanskelig å svelge fordi den rokker ved folks oppfattelse av hvordan verden rundt en fungerer…

Så nå har du fått en liten ‘heads-up’….

Om du ikke ønsker å stille spørsmål ved din virkelighetsoppfatning,
om du ikke er forberedt på å tenke litt eller føle ubehag så kan du slutte å lese nå og i stedet la deg underholde
av fotball, såpeserier eller annen hjerneføde uten særlig mye næringsinnhold

Dersom du blir litt i villrede etter å ha sett igjennom dette så bare husk at nøkkelen til å finne løsningenr er informasjon.
Skaff deg mer informasjon slik at du lettere kan ta riktige valg.

*Get depressed, and become unbreakable* (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Se filmer med ett kritisk blikk

av Ceeker Lagret under: filmer, hjernevasking, media, predictive, programmering, programming, psykologi on april 26th, 2008

Predictive programming(PP) is a subtle form of psychological conditioning provided by the media to acquaint the public with planned societal changes to be implemented by TPTB(The Powers That Be). If and when these changes are put through, the public will already be familiarized with them and will accept them as ‘natural progressions’, as Alan Watt calls it; thus lessening any possible public resistance and commotion. Predictive programming therefore may be considered as a veiled form of preemptive mass manipulation or mind control, courtesy of our puppet masters.

Thematic and obvious PP elements:

 1. No children are able to be born through all pervasive human infertility.
 2. Fugitives are all over the place, as are civilian arrestees.
 3. Full fledged police state, with the ‘posse commitatus’ rule nullified (military is used as police force).
 4. Flash mob activity and terrorism abounds. It is mentioned that terroristic attacks are perpetrated by the government, this will promote fear for the government.
 5. Society has seriously degenerated: living standards have gone down the drain (poverty is common place), schools are empty and deserted (at least in the rural area), overpopulation and immigration abounds, presence of military overseen refugee camps, chaotic and discordant populations.
 6. Militant Islam is openly professed in Britain. This theatrical given helps to incite fear for Islam by the public. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Elektromagnetisk stråling

av Ceeker Lagret under: 3g, control, dissidenter, gsm, mind, mobil, ruter, stråling, trådløs, wifi on april 22nd, 2008

Et tema som er ganske aktuelt nå og vil bli enda mer aktuelt framover er elektromagnetisk stråling. Det finnes et hav av forskjellige typer stråling som trådløse telefoner, mobiltelefoner, trådløse nettverk osv. og det blir bare flere og flere av dem. Disse tingene kan gi plager hos mennesker i mange forskjellige former og mange skjønner kanskje ikke hva det kommer av. Kanskje er det den trådløse ruteren, kanskje er det gsm masten på andre siden av gaten…

Russerne var tidlig ute med forskning på dette feltet og de har mye
kunnskap om hva som skjer med kroppen og cellene når de blir utsatt for slik stråling. Det er derfor de har satt en strålegrense som er over 1000 ganger lavere enn det vi i dette landet har. Myndighetene våre mener det ikke skjer noe skade før strålingen er så sterk at den varmer opp huden.. noe som vitner om mangelfull kunnskap. Eller kanskje de er så korrupte at de heller støtter næringslivet ønske om å tjene penger istedet for å beskytte innbyggerne? (høres det ut som en kjent gjennganger?)

Om du interesserer deg for temaet er denne boken et must !!!

 

 

 

 

 

Her er noen dokumentarer om temaet:
Panorama – Wi-fi a warning signal part 1

(mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Nedumming av elever

av Ceeker Lagret under: dumming, ned, skole, system on april 22nd, 2008

Her er litt info:
Charlotte Iserbyt – Deliberate Dumbing Down of the World

http://www.deliberatedumbingdown.com

http://www.americandeception.com

Chemical Dumbing Down of America

Drugging kids


This has to stop A superb film about one of the most noteworthy evils taking place in the US and other countries that have been subverted by the pharmaceutical industry…The daily drugging of millions of children with powerful psychoactive drugs in order to make them “easier to control.” (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

En ny økonomisk depresjon

av Ceeker Lagret under: boligkrise, crash, frimurer, kaos, keen, kollaps, ran, steve, usa, økonomisk on februar 14th, 2008

…Og denne gangen ser det ut til at det vil bli værre enn nedturen som var i 1929.
Denne grafen forklarer enkelt dagens situasjon

Toppen i midten av grafen var kollapsen i 1929 som igjen førte til at Hitler kom til makten…

Dette er hentet fra et foredrag av Steve Keen, han tar hovedsaklig for seg økonomien i Australia og USA

Oppdatering 20.06.08
RBS issues global stock and credit crash alert

The Royal Bank of Scotland has advised clients to brace for a full-fledged crash in global stock and credit markets over the next three months as inflation paralyses the major central banks.

“A very nasty period is soon to be upon us – be prepared,” said Bob Janjuah, the bank’s credit strategist.
Les hele: http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml

28.06.08
Barclays warns of a financial storm as Federal Reserve’s credibility crumbles
US central bank accused of unleashing an inflation shock that will rock financial markets, reports Ambrose Evans-Pritchard
Les hele: http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml

People who shut their eyes to reality simply invite their own destruction

-James Baldwin

Steve Keen – The merciless exponential debt explotion


Spørsmål og svar runde (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , ,

Røyk ut rottene

av Ceeker Lagret under: berge, herman, rettsvesen, rotter, siemens on februar 12th, 2008

Artikkel hentet fra Riksavisen.no

Folkens,

Jurist Herman J. Berge jobber utrettelig med å avsløre det skjulte nettverk i Norge, og kvalitetsikre rettsvesenet, ved å påvise dets mangler. Som insider ser han dette klart.

Jeg prøver så godt jeg kan å bidra, men vi trenger mange til hjelp.

Vi må sette inn et skikkelig trykk nå, så løser alle andre småsaker seg selv, de som mange er opptatt av, fordi det dette handler om er “toppen av elendigheten”, eller bunnen, alt etter som en ser det. Retts-standarden er den viktigste vi kan løse opp i nå, fordi det er den som skal beskytte oss alle mot myndighetenes overgrep. Klarer vi ikke den, så taper vi på alle bauger og kanter. Det er hva Herman nesten helt alene, har satt seg fore å få gjort. Å røyke ut rottene, – mine ord.

Jeg ber dermed hver enkelt gjøre ett eller flere av det følgende:

1. Opplys dine medborgere. Lag folkemøter om så er. Stand og foredrag er fint.

2. Send vedlagte artikler med ditt eget følgebrev til og ring til dine stortingsrepresentanter, gjerne til regjeringsmedlemmer også, spør hva de vil gjøre med det. La dem vite at du anser dem som din ombudsmann- og kvinne, ikke som statens beskytter. Legg ved den seneste fra Berge, gjerne min egen “Rettstatens Historie” og “Rettstatens Banesår”. Legg gjerne med beskrivelse av dine egne saker, om du har noen, som forklares utifra det nye paradigme; den nye kunnskap vi nå har om rettstatens historie.

3. Legg press på journalister i flere medier til å ta opp sakene. La dem vite at vi vet, og at de ikke har monopol på informasjonsutvekslingen lenger. Om de ikke vil gjøre noe med dette, la dem i alle fall få lov til å skamme seg, fordi du vet mer enn dem. Vi må ta deres jobb, saker som de skulle informere oss om. Lokalaviser er ofte mer villige enn sentralmedier.

4. Spre dette til din emailliste, med denne oppfordring.

5. La de lokale rettsinstanser vite at du vet, hva som foregår.

6. Skriv gjerne til Kongen om nødvendig, og be om at han som Grunnlovens høye beskytter griper inn. Legg ved artiklene. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , ,

La drømmen leve

av Ceeker Lagret under: behind, cia, drøm, frihet, leve, nwo, oppgjør, paul, ron, rothchild, stay, usa, verdensorden on desember 17th, 2007

Les Riksavisen.no sin artikkel “Frigjøringen 1945; Norge solgt til England” (MI6/CIA) her:
http://kreateam.web.surftown.dk/?p=394

og “Norge finansierer Den Nye Verdensorden” her:
http://kreateam.web.surftown.dk/?p=400

Har vi glemt at Amerika’s frihet ble til som et oppgjør mot det Britiske imperium, og utidige økede krav om stadig mer skatter samt innskrenkningener av borgernes friheter ?

Våre forfedre utvandret til Amerika for å komme klar av tyranniske regjeringer her, og for retten til å være åndelig fri, fri til å tenke og tro det en vil. Fra å kunne brødfø seg med den næring en ville. Hvor kan vi dra nå, hvor disse krefter behersker hele verden, – om vi ikke tar tilbake det Amerika som også er vårt, og som har så stor innvirking på vårt eget lands politikk? Mister vi drømmen om Amerika, mister vi mer enn de borgerlige friheter; Vi mister håpet og drømmen om at verden noen gang kan bli bedre. Da er vi ferdig.

I 1773 protesterte amerikanerne mot skatter og for sin selvstendighet og frihet, mot britiske East India Company og britisk adel: “Ingen skatter uten representasjonen” , var omkvedet. Den samme frimurerske “adel” styrer vår verden idag. MI6 / CIA og vårt eget Stay Behind nettverk som har blitt en del av norsk etteretning, er de samme korrupte faener idag som de alltid har vært, – og de styrer vårt samfunn, de politiske partis nominasjoner, bestemmer våre valglover, og hindrer vår direkte representasjon.

Bush Sr.’s CIA jobber for Rockefeller som igjen jobber for The City’s “overloards” Rothchild’ene, som igjen styrer alle hemmelige nettverk som Bilderbergerne, Trilateral Commission, Council of Foreign Relations, European Council of Foreign Relations, Tavistock Institute, og alle andre lignende konstruksjoner som jobber for dagens “adel”, de syke neo-konservative, de ikke mindre syke skulls & bones medlemmene i Bohemian Grove, samt de materialistiske “paver” som utgjør markedets “skjulte hånd”, for du trodde vel aldri at “markedet” styrte seg selv, antar jeg?

En apell for støtte til Ron Paul (her ser du en kort intro av Ron Paul) og Amerika (slik vi elsker Amerika, og ikke slik korrupte elemenenter har omformet Amerika i sitt bilde), fra advokat Edgar J. Steel:
http://youtube.com/watch?v=KGw7K2Hr6_U

Der er en kandidat i president valget i Amerika, som vi trenger å støtte, fordi presidentvalget i Amerika, er ikke en amerikansk sak alene, – det er et valg for hele verden. Ron Paul satte ny innsamlingsrekord igår. Han er kun støttet av vanlige folk, til forskjell fra fascistene som får sin støtte fra “det industrielle og militære kompleks”, og som dermed er kjøpt og betalt av de samme.
http://www.ronpaul2008.com/about/

Vær med å kaste imperiebyggerne. Vi vil ikke være satelittstat. Vi vil være fri! May God Bless America. Det Amerika som slumrer i våre hjerter, og ikke det som for øyeblikket er hærtatt og voldtatt.

Ron Paul er vår representant. Støtt Ron Paul som jeg har gjort her:
https://www.ronpaul2008.com/donate

Mvh. J.Johansen

LA DRØMMEN LEVE

Hele mitt liv har jeg ventet på å bli fri.
Fri til å tenke og drømme som jeg vil.
La drømmen leve, prøv å bli fri.
Tro på morgendagen og la oss være evig til.

Vi kan bygge en bedre verden bare vi vil.
Vi kan oppnå alt som der bare er vilje til.
La oss gå sammen og bygge en bedre framtid med stil.
Hør på ditt eget og naturens pulsslag.
Føl menneskehetens felles hjertelag.
La oss strekke ut etter en bedre morgendag.

Så fortsett å drømme, ikke la håpet svinne hen.
Tro på en bedre fremtid, med mennesket tilstede i den.
En helt annerledes morgendag, uten krig og ufred i verden.
Vi kommer til å greie det helt fint om vi bare vil.
Bare stå på og drøm vekk og en dag vil vi se til med smil :
At drømmen har blitt til virkelighet, og vi er evig til.

Hele våre liv lengter vi etter å bli fri.
Fri til å tenke og drømme som vi vil.
Lar vi drømmen leve, klarer vi å bli fri.
Tror vi på morgendagen, da er vi virkelig til.

J.Johansen, Giske (1994)
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
En oppklarende forklaring på Amerikas historie:
Jordan Maxwell about America

For mer info se også Jordan Maxwell’s:
Occult World of Commerce

Hør det viktige budskapet til Naomi Wolf:
Talk by Naomi Wolf – The End of America

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , ,

DU er i ferd med å bli ranet

av Ceeker Lagret under: brønn, eu, lundteigen, ran, vann, vannbevegelsen, vannforsyning, veolia, wto on desember 15th, 2007

Rapport fra VA-jus seminar og

Åpen høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen

I slutten av forrige måned deltok Vannbevegelsen på et seminar om jus innen vann- og avløpssektoren. Der bidro Lundteigen med et innlegg om sitt forslag til lov om offentlig eie av vann- og avløpsanleggene.

Lundteigen valgte å snakke om intensjonen bak forslaget. Den er i overensstemmelse med Vannbevegelsens syn – og hva vi for øvrig også hevder er fakta; nemlig at det er abonnentene som eier vann og avløp. Lundteigen hevdet (som vi også gjør) at omorganiseringen av vannverk og avløpsrenseanlegg til Kommunale foretak, Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper er et ran av abonnentene.

13. desember var det åpen høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen om lovforslaget. Vannbevegelsen åpnet høringen. Våre synspunkter står nedenfor.

De øvrige høringsinstansene var NORVAR (der Veolia er assosiert medlem), Veolia Vann, AnoxKaldnes (som eies av Veolia), NHO (der Veolia er medlem), Fagforbundet (der alle de 3 deltakerne var skiftet ut etter at Vannbevegelsen på forhånd hadde sendt sine synspunkter til de som først skulle delta, for å få støtte…), Kommunenes Sentralforbund (der Veolia ikke er medlem, men tisket og hvisket i korridoren og tydeligvis kjente representantene godt. Veolia kan i prinsippet være medlem av KS Bedrift.). Så var det Bekkelaget avløpsrenseanlegg, som er eiet av en svensk transnasjonalt selskap (Läckeby Water Group).

Som det vil fremgå av vårt innlegg nedenfor, støtter Vannbevegelsen intensjonen bak lovforslaget, ikke ordlyden.

Alle de øvrige høringsinstansene støttet ordlyden. Det er ikke overraskende. Det har hele tiden vært vårt synspunkt at lovfestet offentlig eierskap til vann- og avløpsanleggene vil gå i favør av de transnasjonale selskapene på grunn av EU og WTO. Det er derfor svært viktig å fremheve at eierskapet tilhører abonnentene, ikke kommunene. Det er etter vår mening det eneste som kan redde vannet som fellesgode og hindre kommersialisering. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , ,

Mafiaen i det norske rettssystemet

av Ceeker Lagret under: christian, domstol, hauge, jens, kameraderi, korrupsjon, okupasjon, rettsvesen, svik, tillit on desember 11th, 2007

Herman kjemper fremdeles mot det han kaller det “Clandestine”
nettverk i statsforvaltningen, “Okkupasjonsberedskap” tidligere kalt “Stay Behind” denne artikkelen beskriver hvordan og hvorfor.

Les om hvordan landsfader Gerhardsen oppfordret rederne
til å sylte ned penger i utlandet, skattefritt, “for rainy days”.
Jfr. ex. Oslo-ordfører Ditlev-Simonsen’s 1,5 million på konto for “arv”.

En sterk artikkel om forholdene innen det norske rettsvesenet,
ikke historisk, det skjer IDAG…
Menneskerettslandet.
Rettstaten.
Alle fine ord.
Her viser systemet sitt sanne jeg.
Artikkel hentet fra Rettsnorge.no
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Domstolen

den nakne keisers høyborg

Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge, heter juss professor Carl August Fleischers siste bok. Nedenfor skal dere få stifte direkte kjennskap med denne destruktive kultur som utøves av statens aller høyeste tjenestemenn, tilknyttet noe vi alle – eller mange av oss – trodde at var et avsluttet kapittel av den mørkeste delen av Norsk etterkrigshistorie: Okkupasjonsberedskap, eller tidligere Stay Behind, og dets infiltrasjon i norske domstoler. Opprettholdelsen av dette paramilitære nettverket er i strid med EU’s Resolution on Gladio (22.11.1990).

Nedenfor skal jeg bl.a. gjennom lydopptak dokumentere hvor ille situasjonen er.

* * *

Kort historikk
Som mange av dere allerede vet så har jeg i en årrekke arbeidet sammen med Einar og Amelia Riis i kampen mot dette paramilitære nettverket som skjuler seg bak den norske stat.

Da Einar ba om å få møte meg for snart 11 år siden, hadde han allerede kjempet i nær 25 år mot nettverket. Alt var tapt, penger, firma, ekteskap, venner, alt. Han nevnte tidlig navnet på hovedmotstanderen i dette skjulte nettverket; Jens Christian Hauge, edderkoppen fremfor noen. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , ,

En stille okkupasjon!

av Ceeker Lagret under: eu, eøs, grunnloven, traktat, ørebech on desember 10th, 2007
Reformtraktaten, en stille okkupasjon!

13. desember 2007 underskriver ministrene i EU Reformtraktaten, også kalt Lisboa-traktaten. Dette dokumentet er omtrent det samme som den foreslåtte EU-grunnloven som ble forkastet av Frankrike og Nederland.

Nå setter de et nytt navn på dokumentet, og kaller det en traktat. Deretter bestemmer EU-lederne at det kun er de som skal godkjenne dette nye dokumentet. Folket får ikke lov til å være med å bestemme, omtrent slik Gro H. Brundtland gjorde det da hun førte oss inn i EØS.

Nå ser vi hvordan maktfolkene i Brussel fullstendig overstyrer folket. Folk og land mister sin selvstendighet og frihet. Styringen blir lagt under makteliten i Brussel. Enkeltmennesket i de forskjellige medlemslandene har ikke noe å si lenger. De har mistet sin frihet og medbestemmelsesrett. Nå er det EU-lovene som gjelder i disse landene. De er nå fullstendig underlagt Reformtraktaten pluss ca. 80 000 EU-lover som binder dem på hender og føtter.

Nå vil vi se litt på noen punkter i den nye traktaten. Kommisjonen vil med tiden få færre mennesker (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , ,

Om din helsefrihet…

av Ceeker Lagret under: aprikos, eu, frihet, helse, kosttilskudd, kreft, mat, medisin on desember 6th, 2007
Codex Alimentarius er et begrep Fritt Helsevalg snakker og skriver mye om. Er det mulig å forstå hva Codex egentlig er og gjør? Fritt Helsevalg har oversatt hele forordet til Scott Tips’ bok om Codex: CODEX ALIMENTARIUS, GLOBAL FOOD IMPERIALISM.

Så, ved å lese dette kommer du til å ha en fin forståelse for hva FHV snakker om når de kritiserer Codex, som ser ut til å bli en blåkopi av EU-direktivene.

Fornuftig styring?
For å illustrere en liten del av det Codex ser ut til å leve opp etter (EU), nevnes dette: EUs kosttilskuddsdirektiv (JA, Norge er kjent for å implementere det EU kommer med selv om vi ikke trenger det, så det angår deg like mye som EU-borgere) ser det ut til at maksdosen som vurderes for betakaroten, kan bli mindre enn du får i deg via to gulrøtter, mens for selen kan det være mindre enn for to-tre paranøtter. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

En saftig anmeldelse:)

av Ceeker Lagret under: anmeldelse, fampo, hekseprosess, korrupsjon, løvaas, tiltale on desember 4th, 2007
Her er en saftig anmeldelse av Statsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende, anmeldelsen er sendt til selveste toppen av maktpyramiden: RIKSADVOKATEN i Kongeriket Norge. Les hva som skrives! Det er kraftig og mektig kost.
Det store spørsmålet er nå hva Riksadvokaten gjøre med dette? Våger han å sette foten ned? Eller våger han å gjøre det motsatte? Våger han å avsette en ’stasiadvokat’? Hmmm….meget interessant.
Ta dere tid til å lese brevet som er meget godt skrevet, men som er veldig tidkrevende å lese. Det er tettpakket med juridiske poenger og problemstillinger, og krever din fulle konsentrasjon. Alle som ikke behersker lesekunsten utover VG-nivå, er herved advart.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Riksadvokaten i Norge

Postboks 8002 Dep.

0030 Oslo.

Krav om uttak av tiltale

mot førstestatsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende.

Den aktuelle tilskrivelse av Riksadvokaten – med framholdelse av krav om at det bli reagert

fra dette hold – omhandler den forordnede hekseprosess mot Atle Johan Løvaas.

Påfølgende vil det bli presentert en gjennomgang av den mest absurde påstandproduksjon, herunder framholdelse av falske forklaringer/uriktige erklæringer fra myndighetsutøvende

- på Løvaas bekostning. Etter at Høyesterett hadde opphevd og avvist domsavsigelser/sak fra Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett i anledning den iverksatte staffeforfølgelse mot Løvaas – er, hva angår konsekvenser for Løvaas og hans familie – særskilt det presenterte i Bergens Tidende av en svært alvorlig karakter. Og alvorligst av det alvorlige – er det prestert utgytte til avisen 14.04 og 13.05.07 – fra førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Det medgis at denne tilskrivelse av Riksadvokaten – framholdes som åpent brev. For den lovbruddsbegåelse fra myndighetsutøvende, vanvittige metodeanvendelse mv, som her tilhenvises og påvises (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , ,

En saftig anmeldelse:) …fortsettelse

av Ceeker Lagret under: anmeldelse, fampo, hekseprosess, korrupsjon, løvaas, tiltale on desember 4th, 2007

Før politiet, v/politimesteren i Hordaland, fikk til å begå den annonserte tabbe, hadde samme politi henlagt den helsetilsynske anmeldelse av Løvaas. Det gjengis fra det nedfelte i rettsbok fra Gulating lagmannsrett: ”Saka vart lagt bort av politiet, men etter klage frå Fylkeslækjaren

avgjorde Hordaland statsadvokatembete at saka skulle granskast”. Fra det statsadvokatlige hold som ikke hadde fått til å ”se nærmere på” saken – var det ergo forestått overprøvelse av henleggelsen, og framført pålegg til politiet om å iverksette etterforskning. En etterforskning som ”i all hovedsak” ble forestått – av både anmelder og påklager – helsetilsynet i Hordaland!

Her er det påkrevd å returnere til den forordnede utplanting i VG. Og som BT har gjort bruk av – i sin fortsettelse av hekseprosessen mot Løvaas. Når dette skrives, har jeg nettopp, etter framført innsynsbegjæring fra Løvaas, mottatt saksdokumenter fra helsetilsynet i Hordaland.

Og henvist til det som her framgår – er det forordnede – av ytterligere stankfullt varemerke. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Snakk ut nå, eller se din frihet forsvinne for alltid

av Ceeker Lagret under: fascisme, fema, frihet, trouble, usa, wwii on desember 2nd, 2007
“The United States is on the fast track to fascism, and the Congress is working right alongside this nation’s traitorous leaders to criminalize any thoughts, words or speeches that disagree with current government policies regarding war, terrorism, domestic surveillance and civil liberties. Simply speaking out against the war on Iraq could soon be labeled a crime. Merely thinking thoughts against the war on Iraq could be considered a criminal act.”

—————-

The end of Free Speech in America has arrived at our doorstep. It’s a new law called the Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act, and it is worded in a clever way that could allow the U.S. government to arrest and incarcerate any individual who speaks out against the Bush Administration, the war on Iraq, the Department of Homeland Security or any government agency (including the FDA). The law has already passed the House on a traitorous vote of 405 to 6, and it is now being considered in the Senate where a vote is imminent. All over the internet, intelligent people who care about freedom are speaking out against this extremely dangerous law: Philip Giraldi at the Huffington Post, Declan McCullagh at CNET’s News.com, Kathryn Smith at OpEdNews.com, and of course Alex Jones at PrisonPlanet.com

This bill is the beginning of the end of Free Speech in America. If it passes, all the information sources you know and trust could be shut down and their authors imprisoned. NewsTarget could be taken offline and I could be arrested as a “terrorist.” Jeff Rense at http://www.rense.com/ could be labeled a “terrorist” and arrested. Byron Richards, Len Horowitz, Paul Craig Roberts, Greg Palast, Ron Paul and even Al Gore could all be arrested, silenced and incarcerated. This is not an exaggeration. It is a literal reading of the law, which you can check yourself here: http://thomas.loc.gov/home/gpoxmlc110/h1955_rfs.xml

Les hele artikkelen:
http://lib.store. yahoo.net/ lib/realityzone/ UFNSenateBill195 9.htm

ET VIKTIG FOREDRAG AV NAOMI WOLF ! The end of America.
http://www.youtube.com/watch?v=RjALf12PAWc

(mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , ,

God natt da, Mor Norge?

av Ceeker Lagret under: arvesølvet, drikkevann, kapital, kollaps, mafia, norge, oljefondet, vannressursloven on november 6th, 2007

av Per Aslak Ertresvåg

Det er noe uvirkelig over mye av det som skjer i det politiske Norge i dag. Mange mennesker føler det slik. Få kan likevel forklare hvor denne foruroligende følelsen dypest sett kommer fra. Det er ingen risikofyllt gjetning at om bare ti år er det mer enn 50 prosent sjanse for at Norge har opphørt å eksistere som selvstendig stat.. Hvis ikke dagens ledende politikere mot formodning skulle våkne. Det gjør de neppe. Da gjenstår antakelig bare én mulighet: at opinionen våkner og skifter dem ut.

En ledende økonom, Mahbub ul Haq, tidligere finansminister, direktør i Verdensbanken, og leder for UNDPs første Human Development Report, sa en gang at det i våre dager uteksamineres økonomer som ikke har oppfattet forskjellen mellom realkapital og penger. Heller ikke for alle folkevalgte er skillet tydelig nok.

Forskjellen er grunnleggende. Tilfeldigvis sitter Norge i dag med en stor realkapital, fiskerikdommer, skoger, mineraler, vann, energi – dessuten et betydelig oljefond, altså også papirpenger. Et slikt fond kan forsvinne over natten, for eksempel dersom dollaren kollapser. Inntreffer det, vil kun minnet om et oljefond være tilbake. Troen på at det såkalte oljefondet gjør oss rike, er m.a.o. langt på veg en illusjon. Skogene, drikkevannet, kraftnettet og kraftstasjonene er derimot vår sanne rikdom. De er nesten evigvarende ressurser og kan ikke flyttes på. Likevel, 100 pst. sikre er heller ikke de, de kan kjøpes opp! Blir eierskapet og dermed kontrollen liggende utenfor landet, hjelper det ikke at kraftstasjon og forsyningsnett fysisk befinner seg i Hordaland eller Sogn og Fjordane.

Med eierskap og kontroll over realkapitalen i et land, kan landet styres. Det er eierskapet til denne avgjørende realkapitalen, arvesølvet, som er under avvikling. Det skjer ikke av seg selv. Ledende politikere bidrar aktivt til å føre kontrollen med norske ressurser ut av landet ved å vedta en rekke lover som skal åpne for slike muligheter. Vi kunne kalle det et langsomt statskupp, gjennomført i smug. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , ,

Join the Revolution

av Ceeker Lagret under: 911, chip, historie, overvåkning, politistat, religion, rfid, sannheten, usa, zeitgest on november 1st, 2007

Dette er en gratis film laget i dugnadsånd som summerer løgnene vi har fått servert opp i gjennom historien, den forklarer også hvor verden står i dag og hva framtiden vil bringe. Se den ! gjør din egen research og ta ett standpunkt. Se hele filmen, det kommer mye viktig info mot slutten….

-Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den-

They must find it difficult…
Those who have taken authority
as the truth,
Rather than truth as the authority

-Gerald Massey, Egyptolog

ZEITGEIST THE MOVIE- Remastered, Besøk Hjemmesiden til prosjektet

Del 1: Religion

Del 2: 9/11

Del 3: Pengesystemet

Del 4 av filmen kommer i oktober -08, her er traileren
Zeitgeist, The movie – Remastered, addendum (Zeitgeist II) trailer

Del 4 finner du her :
Lyst til å endre ditt syn på verden?

Anbefaler også materialet til Jordan Maxwell,
- What goes around Comes around …

Contact has become (2008) [1/4]

Contact has become (2008) [2/4]

Contact has become (2008) [3/4]

Contact has become (2008) [4/4]

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, ,

Klager på VG

av Ceeker Lagret under: klage, lo, maktspill, nettverk, skjult, valla, versto, vg, yssen on oktober 30th, 2007
KLAGE fra Norsk Tillitsmann; Politisk leder, VG – Olav Versto

Norsk Redaktørforening 
Rådhusgaten 17, 3. etasje
Postboks 624 Sentrum,
0106 Oslo.

Norsk Journalistlag (NJ)
Postboks 8793 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf: 22 05 39 50
Faks: 22 41 33 70
Jeg ber Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag (NJ) vurdere om Versto har opptrådt i henhold til gode journalistiske prinsipper, spesielt i sin kommentar den 23.10.2007 angående Valla’s bok “Prosessen”:
http://www.vg. no/pub/vgart. hbs?artid= 176336
Gerd-Liv Valla har skrevet en blodstyrtning av en bok; slik jeg ser det, er den tidligere LO-lederen ute på et rent hevntokt.”
Norsk Journalistlag / Norges Redaktørforening bes foreta disiplinære forføyninger i henhold til sitt etiske regelverk.
Detaljene i min klage fremgår av klage til VG’s sjefsredaktør Olufsen, samt min email til Olav Versto selv,  med videre:
Ansvarlig Redaktør Bernt Olufsen.
Verdens Gang AS,
Postboks 1185 Sentrum,
0107 Oslo
Som leser og medborger vil jeg herved klage Deres politiske leder Olav Versto’s dekning av Valla-saken inn for Dem, og ber Dem om å vurdere, på bakgrunn av vedlagte artikler, bl.a. hvor det er dokumentert at Versto har tilknytning til skjulte nettverk i samfunnet, om han har den fornødne objektivitet og selvstendighet til å fortsette i sin stilling og spesielt vurdere om Versto har opptrådt i henhold til gode journalistiske prinsipper, spesielt i sin kommentar den 23.10.2007 angående Valla’s bok “Prosessen” (vedlagt pdf):
http://www.vg. no/pub/vgart. hbs?artid= 176336
Gerd-Liv Valla har skrevet en blodstyrtning av en bok; slik jeg ser det, er den tidligere LO-lederen ute på et rent hevntokt.”
Vi anbefaler sekundært at Versto taes ut av rollen som tilsynelatende objektiv kommentator, p.g.a. sine bindinger og lojalitet til andre krefter enn oss vanlige folk, spesielt sin eier Tinus Nagel Erichsen og Trond Johansen i etteretningen. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

CIA,Nazister,Norge og Det Fjerde Riket

av Ceeker Lagret under: cia, det, fjerde, gehlens, gestapo, nazi, norge, riket, rinnan, stortinget, televerket on oktober 27th, 2007

Av Kr. Almås
Også publisert i Nationen 9. April 1990
(se Nationen 27.09.1990)

Statsminister Jan P. Syse beroliget oss nylig med at Vest-Tyskland har sterke demokratiske tradisjoner, og at vi intet har å frykte fra et samlet Tyskland.Vet Syse hva demokrati er? Hitler var i Tyskland ingen politisk nyskapning, men en eksponent for eldgamle tyske tradisjoner. Derfor har tyskerne heller aldri tatt noe oppgjør med nazismen. La meg kort minne om noe av det som er kommet fram om tyskernes og nazistenes moldvarparbeid etter 1945.

I 1972 kom en norsk oversettelse av general Reinhard Gehlens selvbiografi. Generalen forteller hvordan han i 1945 gikk direkte over fra å være Hitlers fremste Gestapo-general til å bygge opp etterretningstjenesten CIA for USA. Forutsetningene var bl.a. at Gehlen selv skulle være suveren leder. Han skulle ikke stå under amerikansk kommando eller kontroll. Tyske interesser skulle prioriteres foran USAs. Med basis i Gehlens agent-kartotek fra krigstiden, ble framtredende krigsforbrytere fra hele Europa samlet i CIA. Under McCarthys paranoide kommunisthets ble mange av dem hentet over til USA, og derfra satt i virksomhet i den tredje verden bl.a. med å organisere CIAs hemmelige kriger, samt verdens narkotikahandel.

I 1977 opplyste en tidligere frontkjemper, uimotsagt, i en avisdebatt at disse «utlendingan» allerede sommeren 1945 hentet norske agenter (angivere) ut igjen fra frontkjemperfengslene, fritok dem for straff, og satte dem til å passe på oss andre. Sinnssyke psykopater ble sluppet løs på samfunnet igjen, med rett til å hemme-lighetsstemple alle sine misgjerninger. Nestkommanderende for Gestapo i Norge, Reinhardt, var blant de som gikk rett fra Gestapo til CIA. Bare et rent uhell hindret Henry O. Rinnan fra å følge etter.

Iflg. Gehlens bok startet infiltrasjonen og ødeleggelsen av våre politiske partier i 1956, da Vest-Tyskland på nytt fikk en mer selvstendig status, med den samme Gehlen som øverste sjef for all etterretnings- og overvåkningstjeneste. Hvis noen tror at man med Hitlers fremste Gestapo-general i en slik posisjon får «sterke demokratiske tradisjoner», har man svært lite forstått. I Norge har CIA utelukkende arbeidet for tyske interesser, ikke for USAs. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , , ,

Yssen, Valla og EU

av Ceeker Lagret under: eu, eøs, landssvikere, tjenestedirektivet, valla, yssen on oktober 24th, 2007

Hovedgrunnen til at Yssen fikk i oppdrag fra landssvikeren Jens Stoltenberg å “skape storm i et vannglass”, er at Yssen er for EU og medlem i den rettsstridige Europabevegelsen.

Tar EU-kampen
Gerd-Liv Valla vil bruke sitt nye liv til å bidra til å holde EU-kampen varm.
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article318981.ece

“Problemet” i LO ble for “tungt å bære” for Jens når tjenestedirektivet fikk stor motstand i hele fagbevegelsen.

Som vi alle vet er det til dags dato ikke lagt ned et eneste veto mot overformynderiet fra Brussel.

Det var viktig for Europabevegelsens lakeier på stortinget å fjærne Gerd Liv Valla I GOD TID FØR STORTINGSVALGET I 2009.

Den nye LO-lederen Flåten er sikkert glad i penger å da blir han vell i tenkeboksen inntil bedraget er fullført.

-Handler om EU
Striden mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen er politisk, ikke personlig. Den startet med en Fafo-rapport om EØS – et politisk innlegg for EU-medlemskap, mener Boye Ullmann. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , ,

BOKLANSERING! VIKTIG INFORMASJON!

av Ceeker Lagret under: boklansering, cancer, griffin, jason, kreft, vale, without, world on oktober 23rd, 2007

BOKLANSERING! VIKTIG INFORMASJON!

- Informasjon

- “Ekstraservice, det er Varsleren, det.”

ENDELIG kommer den, norsk versjon av “World Without Cancer”. Har du ikke lest Varslerens artikler om vitamin B17 og kreftbehandling før, så gjør det her.

Kom på boklansering i Oslo!
“En verden uten kreft” blir lansert på Presseklubben, Tostrupkjelleren, onsdag 31.10 kl. 11:00!

Fokus på denne boka kommer til å skape oppmerksomhet og debatt rundt effektiv, ‘alternativ’ kreftbehandling, så her er det bare å trå til, folkens.

Kom og møt forfatteren, G. Edward Griffin! Han kommer til å fortelle om boka og betydningen B17 har for kreftbehandling, også i Norge, og er åpen for spørsmål under lanseringen!

I panelet sitter foruten forfatter G. Edward Griffin, Paul Clayton (omtale under) og Roald Strand fra Kilden helse.

Inviter alt som kan rusle og gå, inkludert presse!
Kunne DU tenkt deg et norsk helsevesen som omfavner gode behandlingsmetoder, likegyldig om de er naturlige/alternative eller konvensjonelle metoder, bare de faktisk virker? Møt opp, og gi boka og forfatteren fortjent oppmerksomhet.

Med rett fokus kan dette dra i gang en samfunnsdebatt som kan føre til positive endringer for vårt helsevesen, så vel som de som rammes av kreft.

Paul Clayton: Leder for Forum on Food and Health for the Royal Society of Medicine i London. En av verdens ledende forskere innen kost og ernæring samt forfatter av bøkene “Health Defence” (Helseguiden), “After Atkins” (Etter Atkins) samt “Pharmageddon”.

Ekstraservice fra Varsleren
Mange av dere på denne mailinglista bor ikke i Oslo. Dere får en liten bonus her, som de helseinteresserte personer dere er.

Få tilsendt signert eksemplar av boka, direkte fra lanseringen
Dersom du ønsker det, kan undertegnede kjøpe boka for deg på lanseringen, samt få en vennlig herr Griffin til å signere boka for deg, og så postlegges den til deg.

I skrivende stund undersøker jeg prisen med trykkeriet (mulig spesialpris denne dagen), så prisinfo kan eventuelle interesserte få senere.

Dersom du ønsker dette, send mail med fullt navn og adresse, så får du informasjon så snart jeg vet prisen på boka + porto.

Dette er en gratistjeneste, du betaler ikke mer enn bokpris og portokostnad.

SPRE GJERNE INFORMASJONEN. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

Intervju med Ertsvåg

av Ceeker Lagret under: bak, diktatur, ertsvåg, makten on oktober 21st, 2007

Intervju med Ertsvåg om boken Makten bak Makten:

De Ubekvemme SandhederFinanseliten vil ta diktatorisk makt over verden!
http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/08/07/473217.html

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , ,

Vassdragene selges også til utlandet

av Ceeker Lagret under: eu, eøs, selges, vassdrag on oktober 19th, 2007

Hentet fra Kystpartiet sin blogg
Kystpartiet mot at private
får ekspropriere vannressurser

Norske småvassdrag er lagt åpne for å bli ekspropriert av private selskaper fra hele EU-området. Det blir konsekvensen av en dom som ble avsagt i Stavanger tingrett 18. september i år. Retten henviste til Vannressursloven fra 2000 når de avsa dommen. Kystpartiet har hele tiden hevdet at denne loven er et resultat av EØS-avtalen og at den er en EU-tilnærming.

Av leder i Kystpartiet, Kjell Ivar Vestå

Det er all grunn til å tro at det ikke bare er vi som har tolket loven som EU-tilnærming, men at de som fremmet loven også var klar over at loven ville åpne for at norske vassdrag kunne bli solgt og ekspropriert til selskaper i EU. Selv om loven ble fremmet for å gjøre det lettere for norske kraftselskaper å erverve fallrettigheter fra grunneierne. Det betyr at Stortingets flertall kan ha blitt lurt til å vedta loven uten å være klar over at den ville få slike virkninger. Det er ingenting i Stortingets dokumenter som viser at disse konsekvensene har blitt diskutert. Det må understrekes at denne loven gjelder for kjøp og ekspropriering av vannfall med mindre effekt enn 4000 naturhestekrefter. Det gjør ikke situasjonen letter for Senterpartiet at loven ble fremmet av daværende energiminister Marit Arnstad, som nå fungerer som ny styreleder i StatoilHydro. Det må også nevnes at hele SV-gruppen på Stortinget stemte for loven. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , ,

Krefteksperiment på Oslos befolkning

av Ceeker Lagret under: folkehelseinstituttet, kreft, oslo, uv, vann on oktober 17th, 2007

NTB sendte idag ut nedenstående pressemelding (gjengitt fra Dagens Næringsliv). Nyheten ble også sendt på NRK.

Vannbevegelsen ønsker å kommentere denne:
Opphausing av parasittfunn
- Oslo er iferd med å innføre UV-bestråling av drikkevannet fra Nye Oset renseanlegg. I den anledning er det viktig å kunne vise til parasitter i drikkevannet, fordi UV er egnet til å fjerne disse.
- Men det er ingen nyhet at det finnes giardiaparasitter i ferskvann. Det er ganske alminnelig. Saken er imidlertid at parasittene vanligvis stammer fra dyr og bare angriper dyr. Kokepåbudet i Oslo er sannsynligvis en opphausing av en slik parasitt, fordi man er i ferd med å innføre UV-bestråling av drikkevannet og trenger en begrunnelse for dette, uttaler Trude Malthe Thomassen, som er daglig leder i Vannbevegelsen. Vannbevegelsen samler for tiden underskrifter mot innføring av UV-bestråling av drikkevann.
- Det kunne være interessant å få vite hvor mange ganger tidligere man har funnet giardiaparasitter i drikkevannet i Oslo – uten å be folk koke vannet av den grunn.
- Giardia-epidemien i Bergen høsten 2004 brukes for langt mer enn den er verd. (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Freedom to Fascism – nå med norsk tekst

av Ceeker Lagret under: biometri, control, eliten, eu, eøs, fascisme, frihet, grunnloven, helse, mind, norge, overgrep, overvåkning on oktober 13th, 2007

Har fått laget norsk tekst i sammarbeid med Rikskanalen.no på filmen ‘America: Freedom to Fascism’, slik at flere skal få med seg viktigheten til denne filmen!
I tillegg har jeg laget en liten intro, som forteller litt om hvorfor denne filmen er relevant for norge… noe den er i aller høyeste grad!

Intro til ‘America: Freedom to Fascism’, Norge på kanten av stupet

Introen ligger også på YouTube
Dersom du vil ha hele Freedom to Facsism DVDen med meny og full pakke, last ned her (torrent). (Dette er en versjon av Lonelantern utgaven av filmen med flere extras.)

Du kan se filmen nå med bra kvalitet og norsk tekst hos Rikskanalen.no
(klikk på ‘next’ knappen til du finner filmen)

(last ned undertekst)
(Dersom du vil ha dvd filmen tilsendt pr post så send meg en mail på ceeker@mail.com, regn med noen dager leveringstid(litt avhengig av responsen)

Filmen kan også sees online hos Google video(trailer):
America Freedom to Fascism

I snurten får du presentert endel tema om hvorfor filmen er relevant for Norge, her finner du litt mer bakgrunnsmateriale:

Hele Norges gullbeholdning ble solgt i 2004:

Info hos Norges Bank, Pressemelding

Arvegullet som forsvant

Kanskje på tide å bygge opp gullbeholdningen igjen?

Norges gylne tabbe

Du betaler for råtten USA-økonomi

Ang grunnloven som er satt ute av drift og EU/EØS:
- Taftøsaken, Gro Harlem Brundtlands neddoping av Synøve Taftø som kom for nære sannheten ang. EØS saken

Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , , , , ,

Total overvåking av all trafikk

av Ceeker Lagret under: big, bil, bompenger, brother, eu, eøs, nazi, overvåking on oktober 11th, 2007

Blir kvalm av å lese hvordan Teknisk Ukeblad omfavner og glorifiserer Big-Brother teknologi. Systemet har nok endel fordeler, spesielt om du ønsker full befolkningskontroll, -nazisystemene er på full innmars. Du trodde kanskje at kreftene bak nazistene tapte krigen…

Se datatilsynets kommentarer nederst.

Illustrasjon: Simen Håkonsen

Bilens sorte boks

En kombinasjon av navigasjonssatellitter og mobilkommunikasjon gir uante muligheter for overvåking av veitrafikken.

Det ble en viss oppstandelse da folk plutselig ble klar over at de siste passeringene i bomringen faktisk ligger lagret i Autopass-brikken i bilen.

Det blir imidlertid for småplukk å regne i forhold til hva som blir mulig når det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo kommer i operativ drift (mer…)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

Brev til stortinget fra kreftsyk kvinne

av Lagret under: kreft, legemiddelloven, mafia, medisin, naturmedisin, stortinget on september 30th, 2007

Brev til stortinget fra kreftsyk kvinne, forhindret fra å få sine metabolske terapiprodukter

Helse-Norge: Praksisen overfor de som ønsker naturlige terapier?

Kvinnen som ble omtalt sist uke, har enda ikke fått sine naturmidler gjennom tollen. Fritt Helsevalg har hjulpet henne med en lege som kanskje kan hjelpe henne denne uka. Oppdatering følger. Slipper hun cellegift dersom hun ikke ønsker det selv? Situasjonen blir jo fortvilende for henne dersom hun blir avskåret fra alle de virksomme preparatene hun hadde tenkt å benytte seg av i stedet.
I sin fortvilelse har hun skrevet et brev til Stortinget. Vi får se om det hjelper. I mellomtiden får vi håpe at DU ikke oppdager noen egne behov for effektive naturmidler som er rammet av legemiddelloven. Under brevet er et utdrag av teksten som er med på å sørge for at denne kvinnen vanskelig kan få lov til å ta vare på egen helse.

Hennes brev til Stortinget
Skriver til dere av fortvilelse om alle regler og forbud i forbindelse med helsekost og innføring.Jeg er blitt diagnostisert kreft og vil ikke ta cellegift da dette ødelegger mer enn det gjør godt og så vil jeg heller ikke bli kurert men bare få ting forlenget.Som så mange her i Norges land er klar over blir man veldig syk og av dette preparat.Derfor ville jeg heller ta noen vitaminer som i alle fall ikke gjør meg syk den tiden jeg har igjen og kanskje heller gjør meg bedre,men her i dette land er det så mye regler om ting og tang som det er kommet tilbakemeldinger på har virket at dette blir et problem.Så ikke nok med det men så må det være et eøs land man handler fra ellers kan man bare glemme det.Men allikevel så sies det at vi har et fritt helsevalg.Da spør jeg hvor er det og når får vi som mennesker bestemme over vår helse?Det får vi ikke så det er ikke fritt helsevalg.Jeg bestilte noe vitaminer fra USA dum som jeg var trodde jeg at det skulle gå greit så fram til å få dette så eg kunne ha det greit og kanskje være her ei stund til med mine barn og barnebarn,men nei da de ble stoppet i tollen for det var ikke lov å importere fra USA.Fikk da vite at jeg kunne få et skjema å søke om import til eget bruk og kontaktet legemiddelverke,men neida er ikke eøs land var det eneste den personen i andre enden kunne si.Må si at jeg er veldig skuffet over ting i dette landet dere går ut til oss når det er valg og ber om våre stemmer,men når vi ber om noe igjen nei da er det som om vi ikke eksisterer.Håper dere kan gjøre noe med dette og la meg få mine vitaminer har frist til 5.10.07 før de blir sendt tilbake.La meg få mitt frie helsevalg og hjelp meg med å få mine vitaminer ut fra tollen.vitaminer er ikke farligere enn alt det andre de putter i oss når vi får kreft,men det er ikke noen som tenker på hvor giftig cellekurer er og hvor mye i kroppen de ødelegger eller mange andre medisiner for den del.Ta eksempel med brexidol som det har stått så mye om i media i det siste.Blir de forbudt?Så nå ber jeg dere om og se på dette og gi meg en sjanse til å ta mitt eget valg av medisiner.Det er jo tross alt mitt liv eller?Er ikkebare meg der ute som ber om at reglene forandres vi er mange fortvilte sjeler som gjerne vil ha vårt såkalte valg ikke bare på papiret,men også når det virkelig gjelder.Vitaminer og mineraler er ikke giftigere enn andre medisiner og blir tatt med vett som andre medisiner.Håper dere kan gjøre noe og håper på et snarlig svar fra dere.

Legemiddellovens definisjon og kommentar

Ny definisjon av medisin i Utkast til ny forskrift om legemiddelklassifisering

§ 1. Definisjon av legemiddel

Som legemiddel regnes ethvert stoff, droge eller preparat som

a) utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr;

b) kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, eller påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning, eller for å påvise sykdom.

Kommentar:
Hva rammes ikke av dette dersom alt som påvirker fysiologiske funksjoner skal omklassifiseres til "legemiddel"? Hvor kommer tanken fra om at naturen overhodet ikke kan forebygge, gjenopprette eller påvirke fysiologiske funksjoner?
Det står jo at alt som "kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, eller påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en… metabolsk virkning (gjennom magen) er herved et legemiddel!

Kanskje legemiddelloven trenger en gjennomgang? For oppegående mennesker virker jo deler av den fullstendig ulogisk, og lovverket vårt er ment å appellere til det alminnelige menneskets rettsfølelse.


www.Varsleren.com – din kilde til usensurert helseinfo

For å motta nyhetsbrev, send påmelding til mittegetvalg@gmail.com.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Mer info om saken, (tidligere utgitt informasjon):

Norsk borger får ikke kjøpe naturmidler til metabolsk kreftterapi
Varsleren mottok denne e-posten fra en leser 20.09.07. Den er temmelig opprørende, særlig hvis en tenker over fortvilelsen avsenderen må sitte med:

"sendte etter noen helsekost ting fra health genesies for å ta metabolic terapy kuren for kreft,men den ble stoppet i tollen fikk brev om det i dag.Er så fortvilet er det noe jeg kan gjer sto i brev at den var stoppet for den inneholder legemidler.ligger og et skjema om fortollingsfullmakt.Har alldrig gjordt dette før og er nå fortvilet for vet ikke ka eg skal gjøre.Håpet å få komme i gang med dette for eg vil ikke ta cellegift men nå ser det ikke slik ut.Håper noen har et svar til meg snarest.
N.N."

Kommentar
Vedkommende har altså blitt hindret i å motta sine helsekostprodukter fordi dette er effektive naturmidler som i Norge da blir omklassifisert til "legemidler", og vi får ikke lov til å kjøpe dem som vi selv måtte ønske.
Vedkommende vil ta vare på sin egen helse. Vedkommende vil spare samfunnet for store beløp, som en cellegiftkur ville kostet. Men å få lov til å kjøpe inn sunne og ufarlige naturmidler som en del av en innsats for å ta vare på sin helse? Nei.
Har du et fritt helsevalg i Norge?
Produktene det gjelder (nettbutikken ser ut til å ha BRA produktutvalg)
Det dreier seg blant annet om noen enzymer, vitaminer og gress.

Vedkommende skrev:
http://healthgenesis.stores.yahoo.net/
det jeg har bestilt er: megazyme forte,vitamin b15 pangamic,vitamin a+e emulsion drops,just barley green powder,ahcc actie hexose.
Varsleren har anbefalt henne å kontakte legen sin i dag, 21.09.07, og be om å få skrevet på "et importskjema" som tillater henne å få produktene sine fra tollen. Oppdateringer på saken kommer.
Hva hvis DU får oppleve dette en gang?
Det er kun èn organisasjon som jobber for å bedre dine rettigheter til å beskytte egen helse, og det er Fritt Helsevalg. Er du ikke medlem enda, oppfordres du til å ta steget og melde deg inn.

Videre gang i saken
"Ringte til posten for og høre om ka de hadde stoppet den for og hva jeg trengte ,men de hviste ikke noe måtte ringe legemiddelverket.Ringte de men der var det ikke noen inne som kunne hjelpe,men tviler på om eg får det inn for det er ikke lov fra land utenfor eøs og dette er jo i USA men skal snakke med legen min og etter 12.00 så nå får eg bare håpe."
—————————-

"Fikk d dessverre ikke gjenom.Ringte til legemiddelverket som posten sa eg skulle,men fikk bare til svar at det er ikke eøs land.Henviste til om eg ikke kunne få skjema for import til eget bruk gjenom lege.Nei er ikke eøs land fikk eg til svar.Henviste så til saken om Empowerplus som kom fra Canada ja men det er ikke eøs land fikk jeg til svar.Akkurat sa eg då men hjalp ikke det er ikke lov og handle fra et land utenfor eøs.det må sikkert ha skjedd en glip i tollen for det er ikke lovlig sånn er det bare fikk jeg til svar.Så nå håper jeg at det går og få pengene tilbake fra de som jeg bestilte hos for det blir sendt i retur.Er så fortvilt på dette firkant norge at jeg vet ikke ka eg skal gjer.Så da er det nok ikke vits å spørre legen etter skjema heller da går eg ut fra når de er så sta at det ikke går og diskutere med de en gang."

Videre gang i saken: Fritt Helsevalg hjelper vedkommende med å finne rette kontaktene for at hun skal få tak i de (potensielt livreddende) produktene hun har lest og satt seg inn i, slik at hennes kamp mot kreften ikke blir forhindret av norske myndigheter.
Oppdatering kommer.
SEND GJERNE VIDERE. MAN VET IKKE HVORDAN NORSK VIRKELIGHET ER FØR MAN STÅR MIDT OPPI DET MED ET PROBLEM OG BEHOV SELV.

www.Varsleren.com – din kilde til usensurert helseinfo

For å motta nyhetsbrev, send påmelding til mittegetvalg@gmail.com.

Les også mine andre innlegg:
- Myndighetene mot folks helse?
- Kjenner du noen med kreft?
Vi driter i din helse - Hilsen mattilsynet 
- Genmanipulering av mat
- Mat uten innhold

Mer info om saken:

Fritt Helsevalg har mer informasjon om saken på nettsiden. I tillegg til lenker til artikkel i Dagsavisen, får du lese:

- Kvinnens brev til Stortinget
- Kommentar til hvorfor Legemiddelloven har så uheldige virkninger
- Hvilket utfall saken til slutt fikk for kvinnen

- – - – - – - – - – - –
 En medisinsk mafia?

Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk, hevder Per-Aslak Ertresvåg i sin bok "Makten bak makten", utgitt på Koloritt forlag. Her gjengir vi et kapittel fra boken hvor han tar for seg hvordan utviklingen av medisin og helsevesen ikke nødvendigvis primært har hatt pasientes beste som utgangspunkt.

Av Per-Aslak Ertresvåg

Per-Aslak Ertresvåg er født i Ålsesund i 1931 og har over 50 år i pressen bak seg. Han har blant annet vært journalist i Sunnmørsposten, presseansvarlig ved Riksteatret, politisk medarbeider i VG, korrespondent i Brussel, medlem av Korvald-regjeringens infogruppe, redaktør av Venstres pressekontor og for ukeavisen Vår Framtid, og leder og sjefredaktør for den norske avdelingen av Inter Press Service (IPS).

For 70 år siden fantes i USA en vellykket kreftbehandling for pasienter som var oppgitt av det tradisjonelle legevesen. Trass i suksessen ble metoden og mannen bak knust av maktapparatet. Kan denne kreftbehandlingen nå være på vei tilbake?
Den kanadiske legen Guylaine Lanctot har i løpet av 25 ar praktisert sin legegjerning pa sykehus, som almenpraktiker og som forsker både i Canada, Frankrike og USA. På bakgrunn av sin erfaring har hun skrevet boken Medicinens Mafia. Den er, sier hun, "ingen lesning for sarte sjeler eller mennesker som ønsker å bevare troen på at helsevesenet kun er til for pasientenes skyld". Hun mener at strukturen i helsevesenet i de tre landene i det vesentlige ikke er så forskjellig og dessuten "i uhyggelig grad lar seg sammenlikne med den italienske mafi as".
Blant de mange spørsmål hun stiller er disse: Hvorfor dør folk stadig av kreft til tross for mer enn 50 års intensiv forskning som har kostet astronomiske summer? Hvorfor vet vi så lite om alternativ medisin? Millioner av pasienter er blitt og blir skamfert under behandlingen. Brutalt ordlegger hun seg slik: Kreftpasienter kan velge mellom flere former: Amputasjon = kirurgi Forbrenning = røntgenbehandling Forgiftning = kjemoterapi
Men der finnes alternativer, som skjules for offentligheten og som både er effektive, sikre og billige. De mennesker som formidler dem, blir forfulgt, "som under heksejakten i Middelalderen", er hennes uttrykk.
Kreft er en beskjed til oss selv om å våkne opp. Det er en sjanse kroppen gir oss, for å bli bevisst hva vi bruker livet til, hva vi står for, hvem vi er og vil være, skriver den kanadiske legen. Hun legger med andre ord sterk vekt på psykiske og sjelelige årsaker, en forklaring som neppe forklarer alt for alle. I løpet av 1930-årene ble flere hundre amerikanere effektivt, enkelt og smertefritt behandlet og fullstendig friskmeldt for kreft. Mange av dem befant seg i en terminalfase av sykdommen, det vil si at de var oppgitt av legene og bare ventet på å dø. Metoden virket ikke bare på disse kreftpasienter, men var like vellykket enten det var mennesker som led av tuberkulose, prostata, eller de hadde pådratt seg kjønnsykdommer eller grå stær (katarakt). Mange som opplevde dette på nært hold vil uten tvil kunne tenkes å si at kuren var en behandlingsmessig medisinsk revolusjon. Men metoden ble kvalt av et økonomisk/medisinsk etablissement som så sine egne interesser truet.
Barry Lynes, amerikansk vitenskapsforfatter, dokumenterer hva som skjedde i boken The Rife Report. The Cancer Cure That Worked! Første utgave kom ut i 1987. Fram til 2001 er den trykket i ni opplag. Boken er beretningen om amerikaneren Royal Raymond Rifes liv, forskning, motstand, kamp, seire og nederlag. Hans enorme energi tok først slutt ved hans død.
Rife var født i 1888. Hans interesse strakte seg særlig over tre områder som hver for seg krevde spisskompetanse: bakteriologi, mikroskopi og elektronikk. Denne kombinasjonen var del av hans genius. Personlig var han dessuten utstyrt med enda en kvalitet som av og til karakteriserer forskere av dette slaget: beskjedenhet, generøsitet, og en like sa påfallende som vedvarende ydmykhet. Slike personlighetstrekk er ikke spesielt effektive i en kamp mot kyniske motstandere.
Rifes forskning og oppsiktvekkende resultater ble malt i stykker av landets medisinske og økonomiske maktapparat. Men 70 år etter er fortielsen og undertrykkelsen i ferd med å slå sprekker. Løgner som ble spredt for å knekke ham, er nå tilbakevist av vitenskapen. En ny generasjon forskere bekrefter flere av Rifes oppdagelser. Den fornyede interessen har sin tragiske bakgrunn i den drastiske økningen i tallet på kreftofre i USA. Over en halv million amerikanere dør av kreft hvert år, og tallet vokser stadig. I perioden fra 1970 til 1986 tok kreften seks millioner liv i USA.
Hva var det Rife hadde oppdaget? Hva var hans hemmelighet? Rifes bedrift skyldtes ikke bare hans klokskap på ulike medisinske nøkkelområder, men at hans spesielle kombinasjon av områder viste seg å kunne integreres til en ny, overgripende innsikt. Først: Han konstruerte et revolusjonerende mikroskop som teknisk stilte alle andre mikroskoper i skyggen. Mens et vanlig mikroskop forstørret 2000-2500 ganger, forstørret Rifes mikroskop 17 000 ganger. Disse mikroskopene var bygd på nye prinsipper (senere skulle han bygge et mikroskop som forstørret 60 000 ganger)! Men den viktigste egenskapen ved mikroskopet og hans teknikk, var at det kunne brukes til a studere levende mikroorganismer, celler og bakterier. Dette anså den herskende vitenskap den gang som umulig. Uten at man hadde satt seg inn i teknologien, ble Rife avfeid og anklaget som løgner.
På toppen av de prestisjefylte universitets klinikkene, forskningsinstitusjonene og de innbringende farmasøytiske konsernene satt en finansiell junta som vi allerede foran har stiftet bekjentskap med i andre sammenhenger. De hadde allerede et par tiår før ved en samordnet operasjon og ved hjelp av private fonds snudd opp ned på hele det medisinske systemet i USA. De hadde sikret seg herredømmet over helsevesenet i USA, og ville ikke ha innblanding av utenforstående. Det hjalp ikke at noen av Californias fremste og mest ansette eksperter støttet Rife, at ledende publikasjoner som Science og årsrapportene til Smithsonian Institute gikk god for hans meritter og skrev anerkjennende om hans resultater.
Levende liv vibrerer
Levende liv vibrerer. Selv de minste mikroorganismer har sin bestemte puls. Rife isolerte det levende kreftviruset, deretter fastslo han eksakt pulsfrekvensen for hvert virus og hver bakterie han kom i berøring med. Han stilte seg så spørsmålet: Hva vil skje med disse sykdomsframkallende, levende mikroorganismene – kreftviruset, tuberkel-basillen, katarakten – dersom de ble utsatt for en elektronisk impuls med samme svingningsfrekvens som deres egen? Tusener av timer satt han bøyd over mikroskopet. Tusener av vevsprøver ble gransket. Nar han arbeidet mest intenst, kunne han bli sittende ved mikroskopet i opptil 48 timer, oppslukt, knapt uten a kunne røre seg. Litt vann trengte han. Men svarene fant han.
Oppgaven han deretter ga seg i kast med, var å konstruere the Rife Frequency Instrument, et frekvensinstrument. Med denne nyvinningen sendte han elektromagnetiske bølger mot den skadelige mikroorganismen – og iakttok i mikroskopet hvordan virus og bakterier ble uskadeliggjort. Behandlingen innebar ingen smerte eller ubehag, verken på kort eller lang sikt for pasientene. De friske cellene ble ikke berørt. Kroppens eget immunforsvar tok seg etter behandlingen av avfallsstoffene og kvittet seg med dem på normalt vis.
De biologiske nyoppdagelsene, instrumentutviklingen og forskningsresultatene var Rifes store, vitenskapelige bragd. Med støtte av en rekke eksperter fra ledende medisinske miljøer i California ble det leid en større eiendom sommeren 1934. Her ble det midlertidig innredet en klinikk hvor hans metoder for første gang ble anvendt pa alvorlig syke pasienter. Under streng kontroll ble 16 tilfeller gjennom disse første tre månedene undersøkt og behandlet med frekvensinstrumentet. Behandlingen tok tre minutter hver tredje dag. 14 pasienter ble fullstendig helbredet under oppholdet, de to siste i løpet av den etterfølgende måned.
Forsokene ble fulgt opp i årene etter og videreutviklet. En spesiell forskningsgruppe oppnevnt fra University of Southern California kontrollerte behandlingen, utviklingen av metodikken, laboratoriearbeidet og bearbeidingen av eksperimentene. Uavhengige forskere som hadde tatt i bruk Rifes utstyr, behandlet de påfølgende årene opp til 40 pasienter daglig, med samme vellykkede resultat. Behandlingen gjaldt ikke bare dødelige sykdommer, men også degenerative tilstander. Resultatene var entydige. De var verifisert av en rekke eksperter. Man hadde ikke løst kreftens gåte. Men man hadde i hvert fall funnet en effektiv behandling med et lovende potensial. Enkelte med visjoner trodde at kreftforskningen nå sto ved et tidsskille, og ved innledningen til en ny epoke i kreftbehandlingen.
En ny legeverden etableres
Da begivenhetene tok en helt annen vending, med konsekvenser ikke bare for USA, men for helsevesen og befolkning i hele den industrielle verden, er det grunn til a se på historien, for om mulig å finne en forklaring.

I perioden fra 1910-25 hadde det skjedd en gjennomgripende endring i den amerikanske legeverden. Allerede fra slutten av århundret før hadde finanseliten gjort sitt inntog på universitetene. Takket være store private fonds, investeringer, stipendier og forskningsoppdrag i samarbeid med private firmaer, tok den medisinske utviklingen mer og mer retning mot en kjemisk-medisinsk, farmasøytisk industriell, framtid. Denne politikken ble ytterligere bekreftet gjennom den såkalte Flexner-rapporten, som hadde føringer fra landets finansielle bakmenn, med Carnegie og Rockefeller i spissen. De hadde forlengst innsett at sykdom og behandling av sykdom kunne bli et industrielt vekstområde som bade ga makt og profitt. Rapporten fastslo blant annet at terapeuter med annen faglig bakgrunn enn den kjemisk-medisinske skulle skvises ut, en linje som fikk støtte fra American Medical Association (AMA, dvs. legeforeningen) og American Medical Colleges (sammenslutningen av amerikanske legeskoler).
Pa dette tidspunkt fantes det dobbelt så mange alternative behandlere som vanlige leger i USA. Disse alternative behandlerne hadde bakgrunn i homøopati, fysioterapi, kiropraktikk, osteopati og massasje. Reformen i helsevesenet fjernet nesten alle. Antallet undervisningsinstitusjoner for leger ble skåret ned fra 650 til 50, tallet på studenter fra 7500 til 2500. Framtidens sunnhet ble med ett en sak for den rike overklassen. Legegjerningen ble høyfinansens forlengede arm. Små grupper av spesialister ble gitt privilegier, makt, penger, prestisje. Den overordnede struktur ble et tilnærmet monopol, med noen få store selskaper i førersetet. Dette var den politiske, økonomiske og etablerte medisinske kultur på det tidspunkt da Rife og hans resultater begynte å tiltrekke seg oppmerksomhet gjennom medier og mange legers rapporter.
Kanskje kan man si at det som for alvor ble brukt mot Rife, var hans utsagn om at et virus, eller en bakterie, kunne forandre seg og opptre i flere former. I medisinsk språkbruk: de var pleomorfe. Det kunne Rife enkelt iaktta med det blotte øye i sitt mikroskop. Men en slik påstand var som å banne i kirken. Leger som hadde forholdt seg avventende til striden mellom tilhengere og motstandere av Rife, følte i hvilken retning vinden blåste. De valgte å hoppe ned på den mest tillokkende siden av gjerdet.
Denne kontroversen, uenigheten om bakteriers biologiske struktur, kunne føres tilbake til en bitter strid mellom franskmannen Louis Pasteur og hans landsmann Pierre Antoine Bechamp. Bechamp hevdet at alle bakterier var pleomorfe, mangeformede fenomener. Bechamps tese og beskrivelser var imidlertid ikke overbevisende nok til å tilfredstille hans kritikere. Tiden har vist at på det grunnleggende plan hadde Bechamp rett.
Kampen tilspisses
Pasteurs prestisje spilte avgjørende inn i denne tvekampen. Pasteur fikk en ekstra blomst på sin merittliste som var ufortjent. I dag, her i Europa, vil formodentlig ingen biolog finne på å gå imot Bechamp. Men da Rife, med sin innsikt i bakteriologi og ved hjelp av sitt mikroskop i begynnelsen av 1930-årene bekreftet Bechamps tese, var svaret en kontant reaksjon fra den ortodokse medisinen i USA. Fra det øyeblikk var Rife utstøtt. Skytset ble øyeblikkelig og vedholdende rettet mot alt hva Rife sto for. Det betydde i frihetens hjemland ikke så rent lite: fysiske overgrep, trusler, innbrudd, rasering og ødeleggelse av utstyr og forskningsrapporter, ren sabotasje, sto på menyen. Noen år etter, da maktapparatet følte seg sikker på at kampen var avgjort for alltid, het det seg at historien om Rife, hans instrumenter og kreftkur, aldri hadde eksistert. Det var bare en myte!
De fremste kritikerne gjorde sjelden noe helhjertet forsøk på å sette seg inn i hvordan Rifes utstyr og metoder virket. De satt med makten og kapitalen. Det var nok. Royal Rifes ideer og resultater utfordret ikke bare deres medisinske tenkning og forståelse av verden, men også ortodokse legers prestisje og karriere.
En ruvende skikkelse blant motstanderne var dr. Thomas Riers ved Rockefeller Institute, en ansett ekspert innen mikrobiologi. Han ble senere direktør for Rockefeller Hospital og visepresident for Rockefeller Institute, en av kommandopostene i amerikansk medisin. Også the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, verdens største forskningssenter for kreft, så sin stilling truet. Deres egne forskningsresultater så sent som fra 1975 viste at pleomorfe bakterier fantes i alt blod fra kreftpasienter, (nettopp Rifes pastand). The Memorial Sloan-Kettering Cancer Center brente opp testresultatene fra laboratoriene, ifølge Barry Lynes bok. American Medical Association, normgiveren for standard og praksis blant amerikanske leger, sluttet seg til alliansen. AMA var en enmannsledet organisasjon. Mannen som styrte, Morris Fishbein, satt mektig og urokkelig i toppen i 30 år. Et opprør blant medlemmene måtte til for han ble fjernet.
Men omkring Royal Rife kretset også skinnende stjerner på den medisinske himmel. En forgrunnsfigur var dr. Arthur Kendall, direktor for Hygienic Laboratory, forløperen til National Institute of Health. Kendall ble senere professor i bakteriologi ved Washington University i St. Louis. Sammen med ham sto dr. Edward Rosenow ved den ansette Mayo-klinikken og ikke minst dr. Milbank Johnson, medlem av styret for Pasadena Hospital i California med innflytelse blant kolleger i LA. Den siste var en framragende organisator. Han satte i verk tiltak som på lengre sikt fikk stor betydning for å verne Rife fra total glemsel. Brev til kolleger, seminarer, møter og demonstrasjoner spredte kjennskap til Rife og bidro til at kunnskapene overlevde etter at Rifes livsgjerning lå i ruiner og Rife var død.
En betydningsfull skikkelse i legekretser var dr. Alvin G. Foord, senere president for American Association of Pathologists. Han var en av de få som først syntes å tilkjennegi interesse for Rifes innsats. Han gjorde senere avbikt og benektet offentlig at han hadde hatt noen nær forbindelse med Rife. Foord var ikke alene om en slik snuoperasjon. I den kampen som pågikk oppdaget mange hvor pengene, prestisjen og makten satt.
I 1935 sendte the International Cancer Research Foundation i Philadelphia et brev til Rifes støttespiller, dr. Milbank Johnson. I brevet ga de uttrykk for interesse for Rifes arbeid. Denne interessen skulle imidlertid aldri materialisere seg. Byråkratisk skepsis og profesjonell motstand stjal mye tid og skapte frustrasjon. Til slutt lot Rife være å reagere på henvendelsene.
Det fantes knapt grenser for hva motstanderne kunne finne på for å stanse ham. AMA klarte å presse fram en rettssak mot selskapet som produserte Rifes frekvensinstrument. Saken som kom for retten i 1939, førte til at produksjonsselskapet ble oppløst og klinikker nedlagt. Saken brøt ned Rifes helse. Da Milbank Johnson døde i 1944, forsvant alle relevante legejournaler på mystisk vis fra University of Southern California. To føderale etterforskere som flere år senere undersøkte omstendighetene omkring hans død, mente at dr. Johnson var blitt forgiftet. Den andre av Rifes opprinnelige og viktige medspillere, Dr. Arthur Kendall, fikk en blidere skjebne. Han fikk overtatt en større jordeiendom i Mexico og trakk seg ut av det hele.
Midt oppe i disse tumultene maktet Rife å videreutvikle og ytterligere raffinere en ny type frekvensmaskin og dessuten bygge og konstruere et nytt mikroskop til en pris av bare vel 1000 dollar, men fremdeles med kapasitet til å forstørre opp til 15 000 ganger. De tidligere mikroskopene hadde kostet rundt 30 000 dollar.
Både under og etter siste verdenskrig dukket det opp artikler i fagpressen som gjorde at leger henvendte seg for å få mer informasjon blant annet om Rifes instrumenter. Men Rifes egen stemme var død. De som nå fikk interesse for Rifes arbeid var ikke en generasjon som kjente hans mikroskop eller frekvensinstrument. Det var bakteriologer som – uten a vite om Rife i det hele tatt – kunne bekrefte hans kreft-oppdagelser fra 30 år tidligere. Men selv ikke disse nye bevis i 1950-årene om kreftens årsaker og natur gjorde inntrykk på den medisinske makteliten i USA. Tvert imot.
I 1953 var en gruppe unge, amerikanske forskere i Roma hvor de presenterte sine resultater. I virkeligheten var det nyheter som Rife hadde lagt fram 30 år tidligere. Men saken ble trykket i Washington Post og vakte stor oppmerksomhet, noe som skulle få ettervirkninger. Da forskerne kom hjem fra utlandet, oppdaget de at deres forskningsmidler var inndratt, kontorer og laboratorier stengt, mens arbeidsplassene var blitt overflødige. Som Rife, skulle også disse forskerne gjøres usynlige. Kirurgi, røntgen og kjemoterapi var satsingsområder nok i kreftforskningen. Det var der profitten lå.
"Krigen mot kreften"
I 1971 undertegnet daværende president Richard Nixon en ny lov som skulle "åpne krig mot cancer". Loven innebar en forskningsbevilgning på 1,6 milliarder dollar. De favoriserte institusjoner og universiteter fikk delta i en ny forskningsfest. Men bare langs de gamle retningslinjer. Ved århundreskiftet lå den årlige satsingen på kreftforskning i USA på rundt 60 milliarder dollar, men gir fortsatt relativt beskjedne påviselige resultater.
Så sent som i 1954 ble National Cancer Institute og the Committee on Cancer Diagnosis and Theraphy of the National Research Council kontaktet for at de kunne evaluere Rifes oppdagelser. De gjorde ingen anstrengelser for å inspisere utstyret. Det ble ikke søkt kontakt med leger eller forskerne som hadde erfaring med bruken av utstyret. Men resultatet var krystallklart. Institusjonene avviste alt som verdiløst.
I 1958 ble det holdt en offentlig høring i California Public Health Department. Et modernisert frekvensinstrument ble testet av fire ansette medisinske laboratorier, blant annet ved UCCLA Medical La., og San Diego Testing La. Alle laboratoriene konkluderte at apparatet var sikkert a bruke. Styret i the American Medical Association (AMA) erklærte likevel at det var usikkert, og forbød markedsføring av frekvensapparatet.
I 1960 slo myndighetene til på nytt. Rifes medarbeider gjennom flere år, John Crane, ingeniør og laboratorie-analytiker, hadde søkt om patent på et nytt frekvensinstrument og skrevet en bruksmanual. Myndighetene brøt seg inn på hans kontor, tok med seg maskiner for 40 000 dollar, instrumenter, testprotokoller, legejournaler, rapporter, private brev, bilder, tapes og elektroniske deler – uten lovlig hjemmel. Alt forskningsmateriale som var samlet de siste 10 årene ble fjernet eller ødelagt.
Rettssaken som fulgte ble noe spesiell. Dokumentene og materialet som var blitt fjernet kunne ikke bli lagt fram til Cranes forsvar. Ingen legerapporter eller vitenskapelig dokumentasjon som kunne indikere at frekvensinstrumentet virket, ble godtatt av retten. 14 pasienter som sto fram og vitnet om hvordan deres sykdom var blitt kurert, ble avfeid. Juryens formann var en lege, medlem av AMA. Resten av juryen var nøye plukket ut. Ingen av dem eide medisinsk kunnskap eller kjennskap til elektronikk. Informasjon om alternative medisinske behandlingsformer var de blottet for.
Crane ble dømt til ti års fengsel. Californias høyesterett fant senere at det ikke hadde foreligget "noen kriminelle hensikter" ved Cranes arbeid og nedsatte straffen til tre år og en maned. Etter dommen ble leger som hadde brukt Rifes og Cranes utstyr oppsøkt og truet med å få inndratt sine lisenser dersom de ikke øyeblikkelig stanset praksis. Legenes pasienter ble personlig oppsøkt og trakassert.
Forfatteren Barry Lynes gir honnør til Cranes tekniske kunnskaper, og hans aldri hvilende lojalitet overfor Rifes livsverk. Pa mange vis ble han likevel sin egen fiende. Han klarte å støte fra seg mange av dem som ønsket, og som kanskje kunne, ha hjulpet ham i den ulike striden. Han kastet bort flere år på anklager og rettstvister mot myndighetene i California, mot visepresident Nelson Rockefeller og mer enn 50 andrepersoner og organisasjoner. Bedre ble det ikke når han skulle være sin egen advokat i retten. Crane, som Rife, slet seg ut og døde i 1995.
Royal Rifes og hans kollegers livsverk var å bevise at kreft lar seg kurere. Deres bevis var imidlertid farlig, og ble søkt usynliggjort og sabotert av den maktjunta som så sine investeringer og sine langsiktige strategiske interesser truet. Som herredømmet over våpenindustri, narkotikaomsetning, oljeressurser, bank- og finansvesen, utgjør den internasjonale farmasøytiske industri og sykdomskontroll av verdens befolkning en bunnlinje i den globale elitens maktaspirasjoner.
Eksemplet er klassisk. I løpet av knappe hundre år har har en maktgruppering gradvis, ved bruk av store finansielle ressurser, lagt sten på sten i byggverket. Første steg var å investere i medisinske forsknings- og undervisningsavdelinger ved USAs ledende universiteter. Så tiltak for å endre den medisinale lovgivning, som førte til at flertallet av praktikere som virket i begynnelsen av det tyvende århundre ble berøvet sin praksis. Med privilegier, stipendier og forskningsmidler blir et farmakologisk behandlingsregime som svarer til deres egne interesser deretter bygd opp og sikret. Det skapte enorme inntekter. Samme system implanteres i andre land. Profitten mangedobles. Makten øker.
Men siden det fremdeles dør over en halv million amerikanere unødvendig av kreft hvert år, har Rifes arbeid og drøm ikke kunnet dø. Den har overlevd alle forsøk på likvidering. Ved århundreskiftet er den på nytt dukket opp igjen, også på internett, fordi unge forskere med kunnskaper og ikke minst mot, ser ut til å være villige til å aksle arven.

Boken "Makten bak Makten" kan bestilles direkte fra forlaget på http://www.kolofon.no/.

- – - – -

Denne boken bør leses. Likeså "skjult agenda" av Mike Cechanowicz som kanskje går enda dypere.

Ja dette kan jeg bare slutte meg til og anbefale på det STERKESTE at man forsøker etter beste evne å forstå, lese og sette seg inn i, disse tingene, selv om det ikke er så hyggelig, alltid! At det eksisterer en medisinsk mafia er det liten tvil om, dvs et system som man kan stille så mange spørsmål ved at man kan bruke det ordet.

Det er vel så viktig, å lese om disse realitetene og våkne opp til hva som virkelig foregår i samfunnet vi lever i, som å meditere og våkne åndelig..det KAN for noen også være noe som tar oppmerksomhen bort fra det å være virkelig våken og opptatt av det som skjer i samfunnet, man bør være begge deler..opplyst på begge måter om man kan.. Boken Makten bak makten er viktig og bør leses. Finnes ellers ikke så mye på Norsk. På nettet finnes mye info, om man søker på de riktige ordene..

Kan også anbefale en betraktelig tykkere "murstein" nylig utkommet, som er grei å lese:
Overvåket – Av Ronald Bye og Finn Sjue..så får noen hint om hva vi har å forholde oss til.. De to har også skrevet bøker sammen tidligere..
Om mulig, les også: Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind..
Hvor sløret lettes litt..en tankevekkende bok få har lest eller har kjennskap til, men med en del viktig info. Samme forfattere. Les, lær og våkne opp! Der avsløres det bl a hvor den reelle kommando ligger i dag for å iverksette det Norske forsvar.. tankevekkende..
Husk at bibliotekene kan skaffe det butikkene ikke har…på fjernlån..

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Menneskerettighetsbrudd i Norge

av Lagret under: barnevernet, menneskerettighetsbrudd, overgrep, ytringsfriet on september 29th, 2007

VI TRENGER DIN HJELP!
http://www.opprop.no/opprop.php?id=bv

Vær så vennlig og send videre denne eposten til så mange som mulig som er interessert, innvolvert eller berørt! (Ikke til tilfeldige.)

Se nederst for kontakt-info og hvordan du kommer i kontakt med veldig mange som har slitt med barnevernet.

Visste DU at Norge er blitt
dømt for MENNESKERETTIGHETSBRUDD?!

BRUDD PÅ YTRINGSFRIHETEN
I 1999 ble Norge dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i "selfangersaken".
I 2007 ble Norge dømt igjen for en høyesterettsdom som forsøkte begrense Tønsbergsblad.

Det arbeides tverrpolitisk for å hindre barnevernsofrene i å ytre seg. Ikke minst i Barne- og Likestillingsdepartementet og Justisdepartementet, hvor de har varslet lovendringer. (Statsadvokaten i Nordland vil ha undertegnede dømt for ytringer om barnevernet.)

BRUDD PÅ RETTSIKKERHETEN
I 2007 ble Norge dømt for inhabilitet i rettsvesenet. En mann hadde da sonet 5 års fengsel.

Barnevernsofrene blir stadig dømt når rettsvesenet bruker inhabile psykologer. En leder for fylkesnemndene sa rett ut at det de drev med sikkert var brudd på menneskerettighetene. I tillegg kommer at den offentlige parten slipper å dokumentere – påstandene er "bevis".

BRUDD PÅ FORELDRE OG BARNS RETTIGHETER
I den såkalte "Adele-saken" ble Norge dømt fordi barnevernet selv bryter menneskerettighetene.

Menneskerettighetsbruddene fortsetter. FN har kontaktet Norge (dok. nr. CRC/C/15/Add.263) bl.a for det unaturlig høye antallet barn som er skilt fra foreldrene.

Uverdigheten er en skam for et land som internasjonalt later som det respekterer menneskerettighetene.

Mange barnevernsofre er helt oppgitte og knekt. Andre går til massesøksmål for lidelsen.

På internett finnes et opprop mot overgrep i barnevernet. En sak som er nevnt skal avgjøres i menneskerettighetsdomstol. En annen er med i massesøksmålet mot barnevern.

Støtt barnevernsofrene mot uverdighetene.

Underskriv (enkelt) oppropet mot barnevernsovergrep:
http://www.opprop.no/opprop.php?id=bv

Over tusen har underskrevet, men vi trenger veldig mange flere for at media og myndigheter skal føle seg nødt til å ta den på alvor.

Din hjelp er veldig viktig for oss, for Norges fremtidige omdømme og for at friheten minst skal følge generelle demokratiske prinsipper.

Med vennlig hilsen
for underskriftskampanjen
A. Holta.
http://mail.r-b-v.net

PS: Du finner informasjon om barnevern på BarnasRett.no og http://forum.r-b-v.net. På Redd Barna Våre og på Netby (gruppen "Vi som ikke liker barnevernet") finner du nesten et par tusen mennesker som ikke aksepterer tilstanden i det såkalte barnevernet. Meld deg inn og ta kontakt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Strømnettet selges til utlandet

av Lagret under: energi, eu, eøs, strømnettet, vannbevegelsen on september 26th, 2007


UTENLANDSK EIE AV STRØMNETTET

VEDTATT I NORDISK RÅD 19.-20. SEPTEMBER 2007

Åslaug Haga støtter salg av strømnettet.

I skyggen av ministerskiftet

Når dette skrives (21.09.07) har Åslaug Haga (Sp) nettopp tatt over Olje- og energidepartementet etter Odd Roger Enoksen (Sp). Nyheten overskygger et viktig vedtak de begge + næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) var med på i Nordisk Råd de to foregående dagene:

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, kommunal- og regionalminister Åslaug Haga, og næringsminister Dag Terje Andersen gikk inn for at de nordiske nettselskapene skal fusjonere til ett nordisk nettselskap.

I bresjen for EU-politikk

Den nordiske energihandlingsplanen 2006-2009 ble signert i Narsarsuaq, Grønland 8. august 2005. Det har ikke vært mulig å oppspore planen på nettet. Men det er mulig å lese så mye ut av referatene og pressemeldinger at det har foregått, og foregår

· et intensivt arbeid for å ligge i forkant av EU på elektrisitetsområdet. ”…Norden skal være en sterk og aktiv aktør …og… modell for utvikling av energimarkedene.”

· Allerede i 1995 vedtok ministrene å arbeide for et åpent marked.

· I 1996 ble Nordpool etablert i samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland, men med adgang også for andre land.

· 10 år senere konkluderte Elmarkedsgruppen: ”Det nordiske elektrisitetsmarkedet har vært en modell for Europa så vel som globalt.” ”Harmoniseringen av elektrisitetsmarkedet er en suksess …” ”Et felles nordisk sluttbrukermarked skal gjennomføres på en profitabel måte.”

· ”Flaskehalser skal forskyves til landegrensene.” (Norge fullførte nylig en ny overføringskabel til Sverige fra Midt-Norge. 1. januar åpner ledningen til Nederland.)

· Energiministrene ble i september 2006 enige om å utvide energisamarbeidet til også å omfatte Østersjøregionen og ”tynt befolkede områder utenfor Norden” så som Shetlandsøyene og Canada.

· Nordisk Råd diskuterte i år en ny energimarkeds-pakke EU forbereder. (Eller var det Nordisk Råd som forberedte en energimarkedspakke for EU?)

· Ministrene vedtok å arbeide for sammenslåing av nettselskapene til ett nordisk selskap.

Ideen om ett selskap for strømnettet i Norden støttes av Statkraft, Hydro, Elkem, Vattenfall, Fortum, Dong og E.On.

Et naturlig monopol

Det er lite praktisk om flere strømleverandører skal tilby eget nett. Strømnettet regnes derfor som et naturlig monopol. I Norge eies nettet hovedsakelig av kommunalt eide selskaper (lokaltnett) og Staten v/Statnett (overføringsnettet mellom lokalnettene). Noen linjer eies også av industrien. Det er ingenting som hindrer netteierne i å selge strømnettet til hvem de vil. Men offentlig-politisk ville det trolig ikke falle i god jord. De fleste vil oppleve det som en sikkerhetsrisiko å overlate kritisk infrastruktur til utenlandske eiere. Et moderne samfunn er avhengig av strøm for å utføre vesentlige funksjoner.

En fare for rikets sikkerhet

En fusjon er tilsynelatende ikke salg. Like fullt blir de store nordiske nettselskapene eiere i hverandres nett. Det innebærer at utenlandske kapitalinteresser får kontroll over vår kritiske infrastruktur. Det – vil vi hevde – er en fare for rikets sikkerhet!

Noen vil kanskje innvende at felles statlig eierskap ikke utgjør noen risiko. Vi er da venner i Norden. Da tar man imidlertid ikke i betraktning at nettet er kommersialisert, og at målsettingen er fortjeneste, ikke strømleveranse. Noen nett er også private.

I neste omgang

Enhver kommersialisert sektor vil i neste omgang få krav om konkurranse, etableringsrett for utenlandske selskaper og fri flyt av kapital. Med både statlige, halvstatlige og private eiere, nasjonale og utenlandske, vil Norge (men også de øvrige nordiske landene) befinne seg i en posisjon, som umuliggjør en renasjonalisering.

Gir vi fra oss råderetten over strømnettet til et gigantisk nordisk nettselskap er veien kort til den globale elitens kontroll over avgjørende infrastruktur i det norske samfunn.

”EU-motstandere”

Som ”EU-motstandere” er det viktig for både avtroppende og påtroppende Olje- og energiminister å unngå lovendringer som følge av EU-direktiver. Det greier de ved å gjennomføre dem før de kommer!

Odd Roger Enoksen, Åslaug Haga og Dag Terje Andersen legger veien åpen for utenlandsk kontroll over kritisk infrastruktur. De(t) bør regnes som en fare for rikets sikkerhet!

Sukk…

Partiprogrammer og valg synes å ha liten verdi når det foregår et langsiktig arbeid hinsides offentlighet og på tvers av partiprogrammer og forsikringer. Det sitter to partier i regjeringen som tilsynelatende er motstandere av EUs markedsliberalisme: SV og Sp.

SV går i bresjen for Vannrammedirektivet (som har gjort det mulig å selge retten til vann) og Grønne sertifikater, begge misforstått miljøpolitikk.

Mange har i en årrekke stemt Senterpartiet på grunn av partiets motstand mot EU. Men Senterpartiet begynner å få en vel lang og vond liste når det gjelder skritt i EU-vennlig retning: Det begynte med Eivind Reiten som energiminister i 1990. Lundteigen vil indirekte sørge for kommersialisering av vannforsyningen. Og Åslaug Haga vil gi bort kontrollen over ledningsnettet.

Noe er fullstendig galt med vårt politiske system, når ledende politikere (i god tro?) arbeider så iherdig for å gi bort landets ressurser. …Og fordi mye foregår skjult for offentligheten, stemmer vi på dem om igjen og om igjen.

Er vi villige til å åpne øynene før det er for sent?

Medlemskap i VANNBEVEGELSEN kan tegnes ved å betale inn medlemskontingenten til konto 1254.05.18244. Ut 2007: kr. 100,-

VANNBEVEGELSEN

Buerstranda 6

3234 Sandefjord

Les også:
- Strømprisen og EØS
- Vannet som forsvant
- Det politikerne og media ikke forteller
- Vi har oss selv å takke
- Damene i SP er ikke som andre damer

Vannbevegelsen skal delta i Blå Oktober-arrangementet i Oslo. Se: www.blaoktober.no
Senere i oktober deltar Vannbevegelsen på en vannkonferanse vedrørende UV-bestråling av drikkevann. Det blir årets andre store utgift. Kassen er nå nær bunnskrapet.
Vi anmoder alle dem som står på vår e-postliste, og som ikke betaler medlemskontingent, om å gjøre det – og derved støtte det arbeidet som utføres.
Alt arbeid gjøres gratis. Medlemskontingentene går uavkortet til betaling av konferanser og reiser.
Vi tilbyr medlemskap ut 2007 for kr. 100,- . 2007 + 2008 kr. 350,-
Forøvrig er vi taknemlige for ekstra gaver. Takk til dere som iblant yter litt ekstra!
Beløpet kan betales til konto nr. 1254.05. 18244
Vannbevegelsen, buerstranda 6, 3234 Sandefjord.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Korrupsjon på norsk – oljemafiaen

av Lagret under: dykkere, dykkerne, fampo, firerbanden, fragler, korupsjon, mafia, nettverk, nordsjø, nordsjødykkerne, olje, pioneer on september 16th, 2007

Ble staten overstyrt av USA og Ap. for å delta i et utvidet storpolitisk interessesamarbeide?

USA presset tidlig på syttitallet Norge for å få TROLL feltet bygd ut så tidlig som mulig. Samtidig kom Norge i en nasjonaløkonomisk krisesituasjon, med utenlandslån som truet med å begrense den norske handlefriheten. Tradisjonen for et Ap politisk og departementalt lukket oljenetteverk ble etablert den gang Norge var en fersk oljenasjon, kan vise seg å være korrupt.

"Firerbanden".
Det var Oslo Arbeiderpartis fire høvdinger som skulle ta ansvaret; Haakon Lie, Jens Christian Hauge, Finn Lied og Tor Aspengren skulle rydde vekk alle hindringer så oljen kunne komme opp. Deres ubyråkratiske handlekraft var så legendarisk at de til slutt ble omtalt som "firer-banden". Disse fire overstyrte norsk olje, og drev som om det skulle vært deres egen bedrift.

Det "firerbanden" først måtte rydde av veien var dykkernes dybdebegrensning. Fortjeneste eller tap i Nordsjøen var avhengig av dykkernes innsats. Det som fremstår som et grovt offentlig regelbrudd er at når myndighetene først hadde funnet at det var behov for regler for dykking innaskjærs, kunne ikke behovet for regler offshore mindre.

Det ble sett på som bemerkelsesverdig at dypdykkingen offshore ble startet opp uten regler eller krav. Den bragden greide "firerbanden"!

(Jens Christian Hauge var lederen til "Kjakan" Sønsteby, medlem av den såkalte Oslo-gruppen under krigen. Sønsteby ledet mot slutten av 1960-tallet oppbyggingen av Akers oljedivisjon).

Den 01.11.1972 gjorde Direktoratet for Arbeidstilsynet Oljekontoret i Industridepartementet oppmerksom på:

"Under tilsynet med dykkervirksomheten i Nordsjøen har vi vært klar over at den utdannelsen som fører til (hjelm-) dykkersertifikat (godkjent norsk dykkersertifikat) ikke er tilstrekkelig for dypdykking i Nordsjøen."

Dette dokumenterer at Industriminister Finn Lied i "firebanden" så sent som i 1972 var gjort oppmerksom på at dypdykkingen var lovstridig, uten at han valgte å reagere.

Dykkerhistorikk.
Hva var er å anse som statens etablert viten. · Staten hadde fra 30. januar 1959 regulert arbeidsdykkingen innaskjærs. De medisinske langtidsvirkninger etter trykkfallsyke ble beskrevet for over 50 år siden, og man observerte utvikling av tiltagende helsesvikt som kunne føres tilbake til den akutte trykkfallsyke. · Da den oljerelaterte dykkingen startet i 1967 var det etablert viten, at dykkerne var utdannet for dykking med luft ned til maksimalt 60 meter. · Prøveboringene påviste at de aktuelle arbeidsdybdene lå oppimot fra 70 til 400 meter.

Det dokumenterer at norske myndigheter viste at dypdykkingen ble igangsatt uten et regelverk med etablert viten om at dypdykkingen i 1967 var så langt ute i grenseland at det måtte arbeides med dykkertabeller, gassblandinger og dykkermetodene som ikke var ferdig utprøvd og testet – det ville bli et fullskala eksperiment med mennesker.

Statens problem lå i at det var umulig å utferdige forskrifter som skulle regulerte og kontrollere den oljerelaterte dypdykkingen og samtidig opprettholde kravene om rask oljeprofitt. Nasjonaløkonomiske hensyn ble overordnet. Derfor ble det ikke stilt krav om utdannelse eller opplæring for verdens mest utsatte yrkesgruppe. Norsk sokkel ble eneste sted i verden der mann ikke behøvde være dykker for å arbeide som dypdykker. Hvorfor?

Norges nasjonaløkonomi hadde et avhengighetsforhold til dykkernes innsats! Det mener bestemt marines dykkerlege Jens Smith Sivertsen: "Dykking, spesielt offshore, er på mange måter i strid med arbeidsmiljøloven. Men i samfunnets interesser ser myndighetene gjennom fingrene med disse faktiske forhold fordi vår nasjonaløkonomi har dette avhengighetsforholdet til dykkernes innsats."

Dypdykkerne hadde 1000 ganger høyere dødelighet.
Bjørn Vedeler var sjefingeniør i Det Norske Veritas og Norsk Undervannsinstitutt. Han beregnet at det blant dypdykkerne var en dødelighet på én prosent pr. år, hvilket var ca. ett tusen ganger høyere enn i andre yrker det var rimelig å sammenligne med på 1970-tallet.

Oljemafiaen Ap-Statoil. Statoil ble av initiativtakerne, daværende industriminister Finn Lied og Jens Chr. Hauge som ble Statoils første styreformann, med flere forespeilet som et verktøy som skulle fremme norsk oljevirksomhet og bl.a. være et lokomotiv for norsk næringsliv. "Statoil er prinsipielt forskjellig fra de andre oljeselskapene på norsk sokkel, Ulikheten er gitt i selve oppgaven: Statoil skal ivareta grunneierens forretningsmessige interesser. Grunneieren det er staten." Dette understreker tidligere Industriminister og daværende styreformann i Statoil Finn Lied i Statoil magasinet i 1983.

Avdøde stortingsrepresentant Erland Asdahl fra Senterpartiet hadde i forbindelse med sitt engasjement i Kielland-havariet fått kjennskap til at det var etablert forståelse mellom politiske topper i Arbeiderpartiet og Brown & Root om sistnevntes engasjement innen norsk offshorevirksomhet. Ikke å undre seg over at Statoil ønsket B & R som samarbeidspartner til NPC på Statfjord B. Statoil skulle vise seg å bli et rent AP- politisk redskap.

Kåre Willoch har alltid vært kritisk til forholdet mellom Arbeiderpartiet og Statoil, noe som har gått klart fram av både bøker og intervjuer.

- Det har vært et opprørende samrøre mellom Ap og Statoil.

-Det var ikke staten som styrte Statoil, men Statoil som styrte staten gjennom Ap, sier Willoch og sikter spesielt til 70-tallet. De mektige i olje-frimureri.

1) Embetsverket.
Tidligere Olje- og energiminister Olav Akselsen (Ap) forsvarer at departementets toppembetsmenn sitter i styret for stiftelsen som arrangerer lukkede toppmøter for den internasjonale oljeeliten.

Toppembetsmenn i Olje- og energidepartementet OED sitter flere steder hvor de samarbeider med selskaper som de både skal kontrollere og dele ut konsesjon til. Dette er også en gammel ordning fra den gang Norge var en fersk oljenasjon, uttaler Olav Akselsen. Det viser at det departementale perspektivet for usunne rolleblandinger og korrupsjon er fortsatt snevert.

2) Politisk. Aps-lukkete olje-nettverk.
Aps oljepolitikere har jevnlig uformelle møter med mektige olje- og industritopper i næringsliv og byråkrati i den såkalte «Oljegruppa». Det skjulte nettverket har diskutert sentrale olje- og energispørsmål i 20 år. Det er Egil Bergsager som leder gruppa. Han forteller at det var tidligere industriminister Finn Kristensen som tok initiativ til å danne den tidlig på 1980-tallet. Kåre Willoch var den viktigste årsaken til at Arbeiderpartiets oljegruppe ble opprettet. Aps Finn Kristensen forteller at han og andre startet gruppen som et svar på at Høyre med statsminister Kåre Willoch i spissen i 1981 overtok regjeringsmakten og hele den formelle kontakten med Statoil og andre oljeinteresser. -For medlemmene er det to fellestrekk. Alle er engasjert i energi- og oljeindustrien eller i energi- og oljepolitikk og alle er medlemmer av Arbeiderpartiet. -Deltakere i «Oljegruppa» forteller at de fleste sentrale spørsmål innen olje, energi og industripolitikk er blitt diskutert i forumet, som regel før partiet har vedtatt sin politikk. -Det gjelder blant annet sentrale stridstema som gasskraft, privatisering av Statoil, ønsket om nye leteområder for oljeselskapene, norsk eierskap og kraftunderskuddet, skriver Dagsavisen 12.01.2004.

3) De mektige aktører På listen over deltakerne i nettverket står blant annet alle de siste olje- og energistatsrådene til Arbeiderpartiet. Også sentrale Ap-politikere på Stortinget sitter i utvalget. I dag sitter det tre tidligere oljestatsråder der: Grete Faremo, Olav Akselsen og Ranveig Frøiland. Også Ap-leder Jens Stoltenberg satt i Aps oljegruppe da han var nærings- og energiminister på nittitallet. Dessuten er flere av Jens Stoltenbergs venner og tidligere medarbeidere som nå er i næringslivet med i gruppen, som Hafslund-direktør Rune Bjerke, Econsjef Kjell Roland, tidligere Statoil-rådgiver Tom Therkildsen og Hydrodirektør Hege Marie Norheim. Tre av gruppenes medlemmer er med i spekulasjonen om å bli ny konsernsjef i Statoil; Statkrafts styreleder Terje Vareberg og før nevnte Bjerke og Faremo.

Tidligere Statoil-sjef Harald Norvik og Telenor-topp Torstein Moland er også med. I dag er det fem Ap-topper fra Stortinget som sitter i gruppa: Sylvia Brustad, Olav Akselsen, Ranveig Frøiland, Karl-Eirik Schjøtt- Pedersen og Tore Nordtun. Verken Aps sentralstyre eller energifraksjonen på Stortinget har vært orientert om gruppas eksistens.

4) Men har så denne gruppen hatt makt? Det er sjelden deltagerne i lukkede nettverk innrømmer at de har makt. Men i dette tilfelle kan et blikk på oljepolitikken de siste årene vise hva slags makt nettverket kan ha hatt.

-I 1998 gikk daværende Statoil-sjef Harald Norvik ut og sa at Norge ikke kunne opprettholde tre uavhengige oljemiljøer. Dette til tross for at politikerne på Stortinget var av en annen oppfatning. Våren 1999 slukte Hydro og Statoil Saga.

-Vinteren 1999 lanserte den samme Norvik planen om delprivatisering av Statoil. Det skjedde på den lukkede oljepolitiske konferansen i Sandefjord. Regjeringen Bondevik hadde i sin politiske plattform at Statoil skulle være helstatlig. Ap. og SV hadde ingen åpen intern opposisjon som kjempet for privatisering. Men direktørmakten snudde politikerne. Våren 2001 var Statoil delprivatisert, 21 prosent av statens oljeformue på rot solgt til oljeselskapene.

I ettertid kan en undre seg over at så viktige spørsmål tilsynelatende ikke ble undergitt en bedre og bredere behandling. I Ap. ble partiledelsen faktisk overkjørt og tvunget til å behandle saken på landsmøtet!

Hvilken rolle denne gruppen har spilt i disse og andre saker, er ikke kartlagt. Det kan bare konstateres at på viktige områder har den politiske retningen gått nettverkets vei.

Det spesielle i denne saken er dette nettverkets store innslag av folk med direktørtittel og egne næringsinteresser. Det er lite trolig at meget opptatte direktører eller konsulenter hadde samlet seg for pizza og Farris år etter år dersom møtene ikke hadde mening utover den gode samtalen. I tidsklemmen er det som kjent den som skvises først.

5) En gruppe privatpraktiserende oljeministere? Det er naivt å tro at alle medlemmer i et parti er like. Selvsagt har en Rune Bjerke, en Harald Norvik, en Finn Kristensen, en Grete Faremo og en Kjell Roland kortere vei til partitoppene enn andre. Når disse samler interessene sine i et organisert nettverk, kan dette både være en ressurs og et problem for Ap. Oljegruppa er først og fremst et problem for Ap. dersom det faktisk viser seg at partiet har en gruppe privatpraktiserende oljeministere som styrer oljepolitikken fra bakrommet. Ifølge Dagsavisen, som avslørte nettverket, har selskaper som Norsk Hydro, Econ, Hafslund og Storebrand fått gleden av å sponse nettverket.

Det lukkede Ap.-nettverket av oljepolitikere fremstilles som en samling privatpraktiserende oljeministere. Hvis det er slik, er det et alvorlig problem for Arbeiderpartiet.

6) Aps leder Jens Stoltenberg har et demokratiproblem Forskere sier at Aps oljegruppe har spilt en viktig rolle i kontroversielle energisaker. Professor Trond Nordby retter sterk kritikk mot nettverket. – Når Jens Stoltenberg sier at et uformelt oljenettverk på siden av partiet er uproblematisk, da er det han som har et problem, mener professor i statsvitenskap, Trond Nordby. Professoren ved Universitetet i Oslo er en av flere forskere som er kritiske til den såkalte Oljegruppa i Ap.

- Det er helt klart et demokratisk problem når tunge næringsinteresser får være med på å utforme politikk og legge strategi sammen med ledende Ap-politikere. Det gir dem selvsagt stor makt til å påvirke partiets politikk, sier Nordby til Dagsavisen.

Oljegruppa ble omtalt i en rapport fra Fridtjof Nansens Institutt i 1989, skrevet av nåværende politisk redaktør Bente Engesland i NRK. Hun forteller at Ap-folk da omtalte den som Den hemmelige oljegruppen. – I forbindelse med en oppgave om Norges forhold til OPEC oppdaget jeg denne gruppen. Den var en viktig premissleverandør, og en tung gruppe i Ap, sier hun. Hun mener gruppen hadde en klar innflytelse i spørsmålet om Norge skulle samarbeide med Organisasjonen for oljeeksporterende land (OPEC) om begrensninger for oljeproduksjonen. Dette bekreftes også av medlemmer i gruppen.

Jeg var på seminar med en etterforsker fra Økokrim her om dagen, og han hadde i alle fall nok å gjøre, sier korrupsjonsforsker Inge Amundsen tørt. Han er seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt i Bergen, og også han påpeker at i Norge er det tette forbindelser mellom politikere, næringslivsledere og offentlige myndighetspersoner. Dermed kan det være lett for å havne «på begge sider av bordet», i et gråsonelandskap der noe kan være i høyden moralsk tvilsomt, andre ting regelrett ulovlig.

NSDAs innsigelser om manglede habilitet, ulike rolleblandinger, det storpolitiske spillet, det lukkede oljeøkonomisk interessesamarbeide og den offentlig mistanken om oljekorrupsjonen er ikke blitt behandlet. Siste tre spørsmål:

Dykkerberedskapen har fra 1978 vært godkjent til 400 meter, mens i dag er til 180 meter:

1) – Er det da grunnlag for å hevde at det norske oljeeventyret er fundamentert på politisk og departemental arbeidsmiljøkriminalitet?

2) – Kan Arbeiderpartiet, ved de samme politikere og embetsmenn som deltar i et lukket oljenettverk samtidig være habile i dykkersaken?

3) – Blir dykkersaken selve prøvesteinen på om Norge er i stand til å håndheve sine lover og menneskerettigheter?

© Nordsjødykkerne.
(Artikkelen kan fritt sprees forutsatt at forfatter og kilde er oppgitt, og innholdet ikke forandres.)

Artikkel hentet fra FAMPO, Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep

Les også :
- TV2s nye satsingsområde; Drittpakker
- Dykkersaken – NSDA, TV2 07.07.2005 kl. 22:30 – “Dykkere på kollisjonskurs”
-USA og Ap. – premissleverandørene for dypdykking til 400 meters vanndyp?
- Er dette korrupsjon på norsk?
- Det brutale oljeeventyret

Flere relaterte artikler finner du her


Nordsjødykkernes hjemmeside: http://www.pioneerdivers.org/

- – - – - – - – - - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

"Fragler – finst dei" er spørsmålet Marie Lovise Widnes (SV), som representerte Møre og Romsdal på Stortinget i perioden 1989 – 93, stiller i sin bok med samme navn. "Fragler" brukes her som metafor på "de underjordiske" i norsk samfunnsliv, personer og grupperinger som styrer til egen fordel og på bekostning av andre gjennom nettverk skjult for den vanlige borger.

Her er omtale på bokas bakside:
"FRAGLER – finst dei?" ja, gjett om dei gjer! I denne boka rettar Marie Lovise Widnes søkjelyset mot ein ukultur få anar finst. Forfattaren har i politisk arbeid, som visediktar, songar, kosør og stortingsrepresentant fått ei brei kontaktflate. Gjennom innsikt i folks gleder og sorger har ho på nært hald sett korleis "samfunnstoppar" missbrukar si makt til å gjere seg sjølve og sine like rikare. Det er difor ikkje dei "skumle" vesena frå barne-TV vi fylgjer gjennom boka. Det underjordiske nettverket vi blir stilt overfor, får lesaren til å få frysningar nedetter ryggen og bli flyg forbanna, men og å le og iblandt tørke ei tåre frå augekroken.

Les hele boken her : http://home.no.net/fampo/fragler.html

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Norge sliter med korrupsjon
Norge er Nordens mest korrupte land. – Vi lukker øyene for problemet, sier lederen for Transparency International Jan Borgen.
http://e24.no/naeringsliv/article2015921.ece

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Krigsektepar støtter Nordsjødykkerne

Tema: Videresend denne mailen til alle andre dere kjenner med oppfordring om at også de videresender denne til andre osv. osv…..

Dette er et kjempeviktig tiltak som blir enda viktigere med tanke på at dykkersaken er løftet opp politisk og det vil bli fremmet et dok 8. forslag innen kort tid, hvor det vil bli gjort gjeldende krav om erstatning til dykkerne gjennom statsbudsjettet for 2009.

Derfor bør denne mailen sendes videre i ekspressfart til alle dere kjenner, slik at så mange som mulig skriver under på oppropet på kortest mulig tid. Her må alle gjøre en innsats og vise at det nytter. Oppropet finner dere ved å logge dere inn på linken

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article3791542.ece

Les de kloke ord fra ekteparet Svarstad som har satt i gang oppropet. Denne saken dreier seg om hvordan staten til syvende og sist behandler sine medmennesker.  Som Leif Svarstad sier:

”Både Nordsjødykkere, krigsseilere og personell fra FN og NATO gjør frivillig og risikofylt innsats som betyr enormt mye, uten at stat og regjering støtter opp i etterkant, legger han til.

Onkel på sjøen

Leif har selv hatt en onkel som var krigsseiler under 2. verdenskrig.

- Etter krigen husker jeg at han fikk psykiske problemer i en periode. Nå må folk være med på å støtte dykkerne slik at de ikke blir glemt som mange av krigsseilerne ble, avslutter han.”

I forlengelsen av det ekteparet Svarstad uttaler til Moss Dagblad har også jeg lyst til å fortelle litt om en opplevelse som gjorde et uslettelig inntrykk på meg.

I midten av mars i fjor, var jeg til stede som tilhører under rettsforhandlingen i Strasbourg mellom krigsbarna og Staten. Retten var satt i plenum, og den kypriotiske dommeren nærmest bønnfalt krigsbarna med å fremlegge noe av bevis for de alvorlige overgrep som alle innerst inne vet at krigsbarna har blitt utsatt for. Dessverre hadde ikke krigsbarna den dokumentasjonen som den kypriotiske dommeren spurte etter og krigsbarna tapte saken.

Tilfeldigvis satt jeg ved siden av to av krigsbarna og spurte hvorfor de ikke kunne fremskaffe dokumentasjon på de overgrep de var blitt utsatt for. Svaret fra damene som var født rett etter krigen, var at staten hadde gjort det den kunne for å hindre dem tilgang til dokumentasjonen og at de dermed ikke hadde fått tilgang til dokumentasjon som kunne belyse saken. Det er jo akkurat det samme som skjedde i vår sak.

Den ene kvinnen sa deretter til meg at hun håpet av hele sitt hjerte at dykkerne ikke skulle lide den samme urett som krigsbarna og jeg lovet henne at vi skulle gjøre hva som stod i vår makt for å ta et oppgjør med en stat som behandler sine borgere på en slik uverdig måte.

Møtet med denne kvinnen i Strasbourg, kommer jeg aldri til å glemme og det vitner om hvor viktig det er å ta opp kampen mot de mektige kreftene i samfunnet.

Støtt opp, det er viktig. Logg dere inn på linken under og skriv under på oppropet.

Med vennlig hilsen

Marius Reikerås

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Telenor Politianmeldt i dag!

av Lagret under: barnevern, fampo, internett, korrupsjon, media, menneskerettigheter, politianmeldelse, psykiatri, telefon, telehor, telenor, utestengelse on september 14th, 2007

Telenor ble i dag politianmeldt for å ha slått av og nektet å gjennopprette internettforbindelsen og telefonforbindelsen til Dag Hiåsen i Solumsmoen. Og detter har pågått nå i over 6 år !

Det som gjør det hele enda mer absurd er at dette er styreformann i en norsk menneskerettighetsorganisasjon som heter FAMPO
Folke-Aksjon mot Psykiaternes Overgrep

"FAMPO arbeider mot korrupsjon og maktmisbruk både innen psykiatrien og på andre samfunnsområder.."

Med over 10 000 tvangsinnleggelser årlig er Norge
det land i Europa som tvangsinnlegger flest
mennesker i forhold til folketallet. Rettssikkerheten
er fraværende for de som blir frihetsberøvet og
neddopet, noe en rekke konkrete saker viser.

Les mer om FAMPO…

Her er to avslørende rapporter fra FAMPO
- Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge (pdf)
- Ran og nøytralisering. Stat i staten – klanens velferdsstat (pdf)

Andre viktige tema som FAMPO tar opp er:
Psykiatri,  Barnevern,  Lov og rett,  Media,  Andre temaer

Du kan jo spørre deg selv da hvorfor Telenor gjør dette, er de korrupte? og hvem beordrer denne avstegningen, (korrupte) myndigheter?
Man skulle tro at dette var noe som kanskje skjedde i Russland og ikke i Norge.. sannheten er at Norge ikke er så bra slik media forteller..

Politianmeldelsen er sendt til Buskerud Politikammer,
med kopi til:

Konsersjef i Telenor ASA
Jon Fredrik Baksaas.
Snarøyveien 30.
1331 Fornebu

Justisminister Knut Storberget.
Justisministerens kontor.
Dep. 0031 Oslo.

Stortingets justiskomite
v/ Ingjerd Schou
Stortinget.
0026 Oslo.

Likestillings- og diskrimineringsombudet.
v/ Beate Gangås
Pb 8808.
Dep. 0031 Oslo.

Jeg anbefaler dere å gjøre 3 ting for både dere selv og deres medborgere:

1. Ring til Telenor og spør hvorfor de gjør dette, og be dem om å gjennopprette telefon og internettforbindelsen øyeblikkelig!

2. Gå inn på FAMPO sine sider og meld dere inn, sammen står vi sterkere mot korrupsjon og maktmissbruk

3. Send denne beskjeden videre! Den dagen de gjør ondt mot deg skulle du ønske at andre hadde støttet deg, bry deg om din egen framtid!

Her er hele politianmeldelsen:
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Menneskerettsorganisasjonen FAMPO.3355 Solumsmoen. 

Til Politimesteren ved Søndre Buskerud Politikammer.

Ole Petter Parnemann Pb 1087.

3001 Drammen.

                                                                 Hordvik, 14. sept 2007.

 POLITIANMELDELSE TELENOR 6 ÅRS UTESTENGING FRA INTERNETT. 

På vegne av menneskerettsorganisasjonen FAMPO vil jeg få lov å påpeke at vår forenings styreforformann Dag Hiåsen ved FAMPOs offisielle kontoradresse: 3355 Solumsmoen, av Telenor, helt urettvist er blitt utestengt fra Internett og fasttelefon i hele seks år. Jeg ser derfor ingen annen mulighet enn å politianmelder Telenor for dette.

 

Etter at Telenor stengte all forbindelse til FAMPOs kontor, har det siden vært dødt.

 

Nå krever vi at FAMPOs kontoradresse v/ Dag Hiåasen, 3355 Solumsmoen igjen blir tilkoblet fasttelefon og Internett per omgående. Vi finner oss ikke lenger i denne uverdigheten. Jeg viser til Menneskerettslovens bestemmelser og de inkorporerte Menneskerettskonvensjoner.

 

FAMPO er en menneskerettsorganisasjon som arbeider for andres menneskerettigheter, og så opplever vi at kontoradressen i vår egen forening ikke har den soleklare menneskerett å være tilkoblet Internett og fasttelefon.  

 

Jeg forventer et snarlig svar fra Dem i sakens anledning og forutsetter en like snarlig Internett-tilkobling.

  

Med vennlig hilsen:

  

Atle Johan Løvaas.

FAMPO-medlem

Hordvikneset 106,  

5108 Hordvik.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Det neste du kan spørre deg om er hvorfor det står
‘Et rikere samfunn starter med at folk snakker sammen’Telenor reklamen, dette er jo en ren ‘in-your-face løgn’, men den er vel rettet mot de ignorante av oss som ikke bryr seg.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Litt mer info:

Erik Strand er en ung mann som jobber stille og effektivt uten store fakter og geberder. Han er akademiker med eksamener både i matematikk og språk. Han er styremedlem i FAMPO, en liten menneskerettsorganisasjon som jobber for de små i samfunnet, som blir overkjørt av de store. Og de store er som oftest myndighetene våre. Det kan være folk som er blitt urettmessig fratatt ungene sine, eller har vært fanget bak psykiatriens klamme murer uten grunn. Vi kjenner jo alle skrekkens eksempler som lokalpolitikeren Arnold Juklerød som ble sperret inne i 25 år bak murene på Gaustads, fordi han gikk i mot et vedtak i en skolesak. Eller diplomaten Synnøve Fjellbakk Taftø, som i en bok Skjoldmøysagaen avslørte litt for mye snusk innen utenriksjenesten, hvor diplomatene våre, (og kjente storpolitikere) , forsynte grovt av samfunnets kake. Hun er fortsatt dopet ned i systemet, som en fange uten lov og rett. Slik unngår man retterganger i rettsstaten Norge. Og den lydige pressen tier som vanlig. Vi husker den svenske ministeren som kalte Norge Den Siste Sovjetstat, under forhandlingene med Telenors oppkjøp av svenske Telia. Uttrykket Siste Sovjetstat hadde han lånt fra FAMPOs formann Dag Hiåsens artikkel med samme navn. Kanskje ikke så rart at Dag Hiåsen derfor har vært utestengt fra Internett og fasttelefon i nærmere seks år nå.
Nå har Erik forfattet et brev som han på vegne av FAMPO har sendt til menneskeretts- domstolen i Strasbourg. Han retter en henstilling om at domstolen må se nærmere på de rådende forhold i Norge, hvor menneskerettigheten e glimrer med sitt fravær. Vi har lite å være stolt over, med 10 tusen tvangsinnleggelser i året, mens Svereige og Danmark bare har en brøkdel. Han nevner også Joar Tranøys arbeid utført for universitetet i Stockholm, hvor han påpeker at i Norge har det i stor grad fra psykologenes side, vært benyttet udokumenterte rykter og sladder som grunnlag for å frata foreldre barne sine. Skrekkens eksempel er Svanhild Jensen saken, den unge moren som ble fratatt ungene sine, fordi hun ikke skåret nok poeng på en IQ-test. Hitlers Nazi-regime? Nei det er Norge.
Erik Strand kommer også inn på min egen sak som kanskje er vår tids mest forfulgte "kvakkis" med den ære å bli rettsforfulgt helt opp til Høyesterett. En tvilsom ære. For etter full seier i de to foregående sakene, klarte Høyesterett å stelle i stand et snedig knep hvor de påsto at det var feile myndighetspersoner som kjørte meg i retten. Denne skandalen er naturligvis bare arrangert for å unngå å skape presidens i retten. Det skjønner alle. Nok om det. Erik skriver også om dette i brevet til Strasbourg. Det skal bli interessant å følge med hvilket svar domstolen kommer med. For de er nødt til å svare oss.
Som dere allerede vet har formannen i FAMPO, Dag Hiåsen vært utestengt fra Internett i seks år – ja seks år – utestengt av Telenor, også kalt Stelenor eller Tullenor. Telenor har bare ganske enkelt kuttet linjen. Dermed har menneskerettsorganisasjonen FAMPO hatt et kontor og en formann som ikke har hatt verken Internett eller fasttelefon siden 2001. Har de lov til denslags? Nei selvfølgelig ikke. Men spør de noen da? Nei de spør ingen og gjør som de vil. Slik er det fascistiske samfunn, med tette bånd mellom big business og staten. 
Men har vi ikke presse, aviser og medier som skriver om dette da? Nei det har vi ikke. Ikke hvis de har fått beskjed om å holde kjeft. Og det har de alle som en. Hiåsen henger øverst på svartelisten i alle redaksjoner, Klassekampen inkludert. Han skal ties i hjel. Den verste av de alle er likevel Bergens Tidende, mafiaens eget organ, Norges største lokalavis. http://home. no.net/fampo/ ajl.html
Siden FAMPO nå har gjort et utrettelig arbeid for undertegnede i saken min, finner jeg det berettiget å gjøre gjengjeld og slå til mot Telenor. Jeg har rett og slett politianmeldt Telenor for dette forholdet. Jeg har sendt kopier av anmeldelsen til Telenor selv, til Justisministeren, til Justiskomitéen på Stortinget, og til Likestillings og- Diskrimineringsombu det. Så får vi se om det hjeper da. Skal bli riktig koselig å få brever med løve på, fra alle disse høye herrene og damene som sitter rundt i departementenes pent møblerte kontorer. Følg med, følg med. Til alle som har nettsider, ta til der hva dere vil.
Med vennlig hilsen:

Atle.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – -

Les også Eriks brev til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ang. hekseprosessen mot Atle Løvaas:

Erik Strand

Medøveien 57

3145 Tjøme

Norway

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg-Cedex

France

A legal witch hunt in Norway

As a board member of the Norwegian human rights organization FAMPO I have written an article called En virkelighet media fortier (A reality not mentioned by the mass media). It can be read on FAMPO’s home pages, http://home.no.net/fampo/artikkel.doc. In the article, which will be spread as a leaflet throughout Norway, I concentrate on some areas where corruption and abuse of power abound in Norway. One of them is psychiatry. With more than 10 000 coercive hospitalisations each year, Norway is the European country with the largest number of coercive hospitalisations relative to population numbers. A large number of severe cases, including cases where critique of Norwegian authorities – or exposure of corruption – has been used as an argument for coercive hospitalisations.

The article also gives some information of the infamous Norwegian child care system. Norway is notorious for excessively removing children from their families. In a report written for the University of Stockholm, Joar Tranøy examines the methods used by psychologists in charge of examining if there are sufficient grounds for removing the children from their biological families. Tranøy’s findings were astonishing; in a large number of cases reviewed, the psychologists had used uninvestigated rumours and slander against the families in their reports. As a result of this practice Norwegian families are stripped of judicial security when meeting the child care system.

I will urge the ECHR to look closely at what can be described as a witch hunt against Atle Johan Løvaas, a Norwegian citizen who has worked with alternative medicine for years. The police wanted him prosecuted for violation of the Norwegian law about alternative medicine. On FAMPO’s website we have published several articles about this case, written by FAMPO’s chairman Dag Hiåsen, see http://home.no.net/fampo/ajl.html. In these articles Hiåsen shows in detail why this case is a shame for a country that claims to be a democracy with judicial security.

In High court Løvaas was found not guilty. When the prosecutor brought the case to Supreme Court, the entire case was dismissed because the case was not initiated by the correct prosecuting authority, a point that was mentioned from Løvaas’ side already in the beginning of the case. In an article in the regional newspaper Bergens Tidende (BT) 15.04.07, Polititabbe avslørt, the journalist wrote that “the verdicts against Atle Johan Løvaas” had been nullified due to a police blunder. The readers in the town where Løvaas works and lives were thus led to believe that there existed a verdict against Løvaas, with the consequences that means for him.

Hiåsen wrote a reply to the article in BT, a reply that can be read at http://home.no.net/fampo/bt.html. Although Hiåsen stressed the legal consequences, both for the newspaper, and for prosecutors giving statements to BT, BT declined to publish Hiåsen’s comment, exposing the newspaper’s presentation. A problem here is that if Løvaas shall report these violations of law, he has got to go to the same police authorities that have broken the law. So therefore I will ask the ECHR to react towards Norwegian authorities and their abuse of power.

                        Yours sincerely

                        Erik Strand

 - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Litt mer info:

Til Likestillings og-

Diskrimineringsombudet.

V/Beate Gangås.

Pb 8808.

Dep. 0031 Oslo. Hordvik, 14. sept. 2007.

VEDR POLITIANMELDELSE AV TELENOR PGA UTESTENGING AV MENNESKERETTSORGANISASJONEN FAMPO FRA INTERNETT.

Jeg viser til vedlagte politianmeldelse av Telenor pga. en årelang utestenging av menneskerettsorganisasjonen FAMPO fra både fasttelefon og Internett.

Jeg vil på det aller sterkeste be Dem engasjere Dem i denne absurde saken som skjer midt blant oss her i kongeriket og demokratiet Norge, hvor en menneskerettsorganisasjon selv ikke har den selvsagte menneskerett å få tilgang til fasttelefon og Internett. Det burde være overflødig å henvise til menneskerettigheter og lover i denne forbindelse.

Jeg vil be Dem straks om å ta grep og sørge for at FAMPO blir tilknyttet nettet per omgående.

Dette er en skam for landet.

Jeg forutsetter også at De gir meg et snarlig svar i sakens anledning.

Med vennlig hilsen: 
 
 
Atle Johan Løvaas.

Atle Johan Løvaas

Hordvikneset 106

5108 Hordvik.

Til Likestillings- og

diskrimineringsombudet.

Grensen 5

Postboks 8048.

Dep. 0031 Oslo. Deres ref 07/1495-2-AAS. Hordvik 20. 09 20007.

VEDR. AVSTENGING AV INTERNETT OG FASTTELEFON PRIVATPERSONEN DAG HIÅSEN 3355 SOLUMSMOEN UTFØRT AV TELENOR 15. DESEMBER 2001.

Viser til Deres brev av 18.09. 2007.

Det De kaller ”får ikke tilgang til fasttelefon og Internett” kaller jeg avstenging, eller om De vil, utestengning av fasttelefon og Internett. Det er kanskje ikke helt det samme?

Dag Hiåsen har bolig i samme bygning hvor også Fampo har sine kontorer. Jeg vil derfor 

på vegne av privatpersonen Dag Hiåsen be Dem ta opp denne saken og sørge for at han får tilknytning til telefon og Internett i henhold til Deres egne lover og regler hvor enkeltpersoner som påberoper seg beskyttelse etter likestillingsloven og diskrimineringsloven har krav på beskyttelse og hjelp.

Dette er en menneskerett og jeg henviser til menneskerettsloven og dens konvensjoner.

Telenor stengte av telefon og Internett den 15. desember 2001, etter at Hiåsen hadde hatt tilkobling til begge deler i mange år. Telestasjonen som Hiåsen får Internet og telefon fra, ligger mindre enn 100 meter fra hans hus. Telenors kabel krysser sågar Hiåsens eiendom ca. 20 meter foran inngangen til huset. Telefonkontakten står fortsatt i veggen inne i hans hus.

Årsaken er derfor ikke teknisk betinget, men en helt annen. Det vil føre for langt å komme inn på årsaken her og det har forsåvidt ingenting med saken å gjøre heller. Alle frie ustraffede borgere av landet har rett til å ha telefon og Internet. Det er udiskutabelt.

Jeg ber Dem derfor igjen straks å gjøre det De er satt til å gjøre, nemlig å ta grep i denne saken og sørge for at privatpersonen Dag Hiåsen 3355 Solumsmoen ikke lenger står uten teletilkobling.

Jeg forlanger et hurtig svar fra Dem, og en like hurtig handling i sakens anledning.

Med vennlig hilsen: 
 
 
Atle Johan Løvaas.

 

Atle Johan Løvaas.

Hordvikneset 106,

5108 Hordvik.

Tel: 55 19 02 83 & 53 51 10 30.

Email: mr.atle@gmail.com

Til politimesteren i Nordre Buskerud Politidistrikt.

Askveien 4

Serviceboks 5, 

3504 Hønefoss. Hordvik, 14.10. -07.

VEDR UTESTENGING AV TELEFON OG INTERNETT FAMPO DAG HIÅSEN.

Dag Hiåsen har gitt meg lov å bryte taushetsplikten, noe de vedlagte brevene også beviser. Jeg anmelder herved Telenor for å utestenge Hiåsen/Fampo fra Internett og telefon.

Den 15. des. 2001 ble Hiåsen utestengt fra Internett til tross for at regningen var betalt.

Under sitt arbeid med Bygdepost-saken, ble Hiåsens telefon avstengt hele fire ganger. Radio Modum arbeidet også med samme sak. Avstengingene av Hiåsens telefon medførte at Radio Modums ansvarlige redaktør, Magne Grønlund, rettet henvendelse til kundeansvarlig Bente Sundbakken. Hun verken kunne eller våget å besvare henvendelsen, men ba Grønlund ta kontakt med informasjonsdirektør Lars Hauge. Dette gjorde så Grønlund som intervjuet ham direkte på luften over radioen. Hauge kunne ikke gi fyldesgjørende svar på hvorfor telefonen til Hiåsen var blitt avstengt. Han motsa seg selv i ett og alt og slo stadig ben under egne argumentasjoner. Bevis kan fremskaffes fra lydbåndopptak. Se vedlegg brev av 19. 04. 01, hvor han påpeker at han var utestengt for tredje gang. 

I forbindelse med avstengingen hørte Hiåsen en forferdelig sirene på styrke med en brannbil komme ut fra telefonen, uten at han løftet røret opp fra apparatet. Sirenen fortsatte i hele tre døgn med ulik varighet, men hele tiden med full decibels styrke. Han måtte derfor trekke ut pluggen fra veggen for å få ørens lyd, med det resultat at sirenen kom hylende ut gjennom faksen i stedenfor. Fampos styremedlem Erik Strand var til stede da dette skjedde, og kan bevitne det hele. Det foreligger også lydbåndsopptak av denne sirenen. Viser til vedlagte brev av 02.04.02 fra Hiåsen rettet til Telenor hvor han påpeker dette.

Slik feirer altså Telenor, i reneste kafkastil, sin makabre utestenging av en norsk borgers og en hel menneskerettsorganisasjons totale frakobling til Internett. Dette er ren kriminalitet.

Hiåsen ringte utallige ganger til feilmeldingen og ble lovet at dette skulle ordnes. Dette til tross, ble det aldri etterkommet. Da rettet han på nytt en skriftlig henvendelser til Bente Sundbakken, og fikk rene trakasseringssvar tilbake. Han ble oppfordret til å ringe Telenors servicetelefon, til den nette sum av kr. 8.75 per minutt, noe han også gjorde. For ikke å bli økomomisk ruinert måtte han slutte med dette. Se bl. a. vedlagte brev av 19. 04. 01. 

Det har aldri vært snakk om at Hiåsen ikke skulle eller ville betale for Internett eller telefon. Selvsagt skuller han det, forutsatt at han ikke først blir utestengt, og deretter sitter igjen med en ISDN, som han ikke har bruk for. Han kunne ikke betale for en tjeneste han ikke trengte. I brev av 19. 04. 01 presiserer Hiåsen at han uttrykkelig anmoder om å få tilsendt regning, men da under forutsetning at ingen regninger, purringer etc. skulle tilkomme ham, før en avklaring av de innklagede forhold forelå. Det fremgår av brevet at han har dette på lydbånd, i samtale med Sundbakken, som beviselig lyger på strak arm. 

Hiåsen kjøpte ISDN-telefon for å få bedre tilgang til Internett. Den kriminelle handlingen som Telenor foretok ved å utestenge ham fra nettet, skjedde imidlertid først! (S)Telenor pakket likevel på ham en ISDN-telefon, som han ikke hadde bruk for, og som han ikke ønsket, fordi han likevel allerede var utestengt fra nettet.

Han hadde med andre ord klave men ikke ku. Følgelig ville han heller ikke betale for klaven, dvs. ISDN-linjen, noe som for det første krevde en adskillig høyere engangavgift, pluss månedlige utgifter som også var mye høyere enn en vanlig analog linje. Derfor mente han at han utmeket godt kunne klare seg med den analoge, siden han likevel var utestengt fra nettet.

Som De vet er det i følge norsk lov ikke tillatt å sende en bestridt regning til inkasso, noe Telenor likevel gjorde. Dette er i seg selv lovstridig. Viser til brev av 18. 01. 03, side 1, hvor Hiåsen påpeker Sunbakkens salg av en bestritt fordring.

Som nyslått medlem av Fampo er jeg sjokkert over hva som har foregått, og stiller et stort spørsmålstegn med hvordan Hiåsen skal kunne hjelpe meg i min sak fremover, uten å ha den soleklare rett å være tilknyttet nettet. Dette gjelder selvsagt ikke bare for meg, men også andre saker som Hiåsen arbeider med. Det er en menneskerett å ha Internett og telefon. Ikke minst for en menneskerettsorganisasjon.

Telenor har snudd denne saken fullstendig på hodet, og hevder at det dreier seg om en ubetalt regning. Dette er det reneste sludder. Det handler om en vare som ikke er levert.

Jeg ser frem til at vår forening ved Dag Hiåsen, 3355 Solumsmoen snarest får tilkobling til telefon og Internett, og at De gir meg et snarlig svar i saken.

Med vennlig hilsen: 
 
 
Atle Johan Løvaas.

Fampo-medlem.

Kopi sendt konsernsjef i Telenor Jon Fredrik Brataas med de samme 19 vedlegg. 

Vedlegg:

01. Brev av 03.11. 99 fra Hiåsen til Telenor Privat AS.

02. Brev av: 17. 12. 99 fra Hiåsen til Telenor Privat Reklamasnon

03. Brev av: 24. 07. 00 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice

04. Brev av: 07. 11. 00 fra Telenor Kundeservice til Hiåsen.

05. Brev av: 19. 11. 00 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

06. Brev av: 04. 04 01 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

07. Brev av: 10. 02. 01 fra Hiåsen til Telenor kundeserviice.

08. Brev av: 19. 04. 01 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

09. Brev av: 04. 05. 01 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

10. Brev av: 14. 05. 01 fra Telenor Kundeservice til Hiåsen.

11. Brev av: 23.05. 01. fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

12. Brev av: 28. 05. 02 fra Hiåsen til Telenor v/ infosjef Lars Hauge. 

13. Brev av: 02. 04. 02 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

14. Brev av: 29. 03. 02 fra Telenor Kundeservice til Hiåsen.

15. Brev av: 07. 05. 02 fra Telenor Kundeservice til Hiåsen. 

16. Brev av: 14. 05. 02 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

17. Brev av: 07. 06. 02 fra Hiåsen til Lindorff AS. 

18. Brev av: 18. 01. 02 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

19. 6 stk. purrebrev/inkassovarsler/kredittopplysning fra Telenor/Lindorff til Hiåsen.

 

 

 

Atle Johan Løvaas.

Hordvikneset 106.

5108 Hordvik.

Til konsernsjef i Telenor ASA.

Jon Fredrik Baksaas.

Snarøyveien 30.

1331 Fornebu. Hordvik, 14. 10. 2007.

VEDR. POLITIANMELDELSE TELENOR ASA DAG HIÅSEN FAMPO.

Jeg oversender herved på nytt kopi av politianmeldelse av Telenor pga. 6 år utestenging av Fampo v/ Dag Hiåsen fra telefon og Internett.

Jeg ble av politiet bedt om å komme med nærmere opplysninger i saken, og det er dét jeg nå har innhentet hos Dag Hiåsen selv. Der er derfor ingen grunn for Dem å påstå at jeg ikke har noe med denne saken å gjøre pga. taushetsplikten overfor Deres kunder. Hiåsen har frigitt alle saksdokumenter til meg, noe som innebærer at han naturligvis samtidig også opphever taushetsplikten mellom ham og Telenor.

Siden Deres medarbeider Bente Sundbakken ikke lenger har vår tillit i saken, vil jeg be Dem være så vennlig å svare på dette brevet selv.

Jeg ser derfor frem til at De snarest sørger for at Hiåsen blir tilkoblet telefon og Internett igjen og gir meg en snarlig tilbakemelding på dette.

Med vennlig hilsen: 
 
 
Atle Johan Løvaas.

Fampo-medlem. 

Vedlegg: 19 brev, dvs. de samme som er sendt til politiet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Damene i SP, er ikke som andre damer

av Lagret under: arnstad, bilderberger, eu, marit, svik, vannkraft on september 8th, 2007

Marit Arnstad og Åslaug Haga, SP

"Damene" i Senterpartiet er ikke som andre damer.

Marit Arnstad har bedrevet med forskjellig innen politikk.

Folk har oppfattet denne damen som en forsvarer av Norges interesser.

Men som folk flest i dette landet er vi blitt holdt for narr. Dette narrespillet er media med på.

Hvem kunne tro dette om denne "NEI til EU" damen, så skal dere få se at "skinnet" bedrar.

Hun er så absolutt ikke noen NEI til EU dame. Tvert om er hun JA til EU. Akkurat som hennes partivenn Åslaug Haga.

I 2001 lovte hun på tro og ære til Statsminister Bondevik å fremme forslag om å selge arvesølvet vårt. Hun sørget for at hvem som helst fra 1. juli 2004 kunne kjøpe opp vårt arvesølv. Vi skulle fryses inn i EU. Gamlingene hadde ikke råd til å kjøpe strøm, de nesten frøs ihjel.

Se video: Det politikerne og media ikke forteller

M. Arnstad fikk en sms fra FME.Marit Arnstad og Åslaug Haga i Senterpartiet gir oss grunn til å revurdere deres forsvar, for å ivareta Norges selvstendighet.

Dette lovforslaget ble vedtatt på Stortinget i 2004. Så Marit Arnstad har hatt en motsatt rolle med sitt verv i Senterpartiet. Vi undrer oss på hva det norske folket vil si til dette?

Så skuespillet som foregår i media har liksom ingen ende om hvor et "flott" samarbeide disse to "SP ess-topp-damene" har imot EU.

Her kan du lese om over-ivrige Åslaug Haga som ikke klarer å skjule hva det er hun egentlig driver på med.

Dette er rene grøsseren for "Nei siden" i Norge.

Haga_inn_i_varmen_hos_LO

Sannheten skal fram om hva som egentlig skjer om våre påståtte "NEI figurer". Her er dokumentasjonen om at SP er på tur ut av politikken.

Alt er planlagt til minste detalj av Europabevegelsen og Bilderbergerne.

MEN får dem det slik dem vil ?

Her er Hagas omfavnelse av MAI- avtalen

Som om ikke dette var nok, har vi Rindestu-syndromet fra Tromsø, mangeårig SP-mann. Denne herremannen startet kysten inn i EU, hvor de fikk en kjempeomtale i NRK og TV2.

Ronald Rindestu har kopiert akkurat det samme som NO fish OIsen gjorde. Jan Henry T Olsen ble plantet som fiskeriminister og lurte dermed alle fiskerne trill rundt. Han var en JA-mann som bedro fiskerne. Han var plantet og har aldri vært i nærheten av en nei-mann. Så her fikk vi oss en skikkelig "kald dusj".

Slike gutter- det vil gamle Norge ha?

Vannkraften er vår!!

Artikkel hentet fra: Folkeaksjonen mot EU 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

500 000 000

av Lagret under: befolkningsreduksjon, georgia, guidestones, nwo, satanisk on september 5th, 2007

Dette innlegget vil sikkert virke ganske bizarr for den uinformerte, og noen vil nok sikkert ikke skjønne omfanget av det etter å ha sett igjennom informasjonen, dere får bare legge det på minnet og ta det fram igjen når dere aner ugler i mosen.

Steinmonumentet ‘Georgia Guidestones’ som er plassert i Elberton, Georgia, USA har 10 bud skrevet på 8 forskjellige språk. Dette er massive steinblokker som er over 7 meter høye og veier over 100 tonn, det som som er litt forstyrrende med dette
monumentet er at det har som første bud at
verdens befolkning skal være under 500 millioner, når vi vet at det nå finnes over 6 billioner mennesker på jorda, så vil det si at mange av oss må fjernes.

Og hvordan skal de klare å få til en befolkningsreduksjon på 80%?
Krig?, hungersnød og sult?, vaksinering og sterilisering? rasespesifike virus? forurensing av mat og drikke med kjemikalier? manipulering av vær for å å skape tørke /flom? manipulering av moderjords prosesser for å skape jordskjelv? Forurensing av lufta vår med chemtrails?
om så er tilfelle så tror jeg de allerede er på god vei…
eller hva med atomkrig som vil ta ut flesteparten av jordas befolkning, for så å sette igang sivilisasjonen på nytt vha. lagret dna?

Befolkningsreduksjon starter med skattelegging
Vil ha CO2 avgift på barn

Monumentet og budene ser kanskje uskyldige ut ved første øyekast,
men studer budene og finn ut betydningen av dem.

 1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
 2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.
 3. Unite humanity with a living new language.
 4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.
 5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
 6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
 7. Avoid petty laws and useless officials.
 8. Balance personal rights with social duties.
 9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.
 10. Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature.

Hør John Connor snakke om monumentet og budene på
Coast to Coast radio

(John Connor driver nettstedet www.theresistancemanifesto.com og har skrevet en bok med samme navn)

Se video fra Georgia Guidestones – a warning

Om Georgia Guidestones på Wikipedia

Info om Georgia Guidestones hos Alex Jones

Kent Hovind on Depolulation (video)

Population Control Will Be Underway SOON

Intervju med Leuren Moret om temaet befolknings reduksjon/kontroll
(registrer deg her, mye bra info!!)
Mer info her

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Protestfestival i Kristiansand

av Lagret under: 911, apeteori, bak, change, evolusjon, global, justismord, krig, loose, makten, oppvarming, politi, protestfestivalen, religion, skole on august 30th, 2007

Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv.
- Jens Bjørneboe

Årets program 2008 er ute :)
les programmet HER

Nordens eneste festival mot likegyldighet, 6-14 sept 2008

(fra 2007)
Fra 01.09 så starter protestfestivalen i Kristiansand, for de av dere som forstår at vi lever i en samfunn så går bakover i utviklingen og ønsker å snu denne trenden så er dette plassen å dra til.
Finn likesinnede, og ikke glem og ta med videokameraet :)

www.protest.no

"Jeg er glad for å kunne støtte Protestfestivalen. Folk henger med hodet og gir pokker, og det diskuteres ikke lenger blant mennesker. Det finnes en stor taushet, befolkningen er omtrent likegyldige eller har gitt opp,"

- Erik Bye (1926-2004)

.. vel noen har ikke gitt opp Erik ..

Ta deg tid til å dra på festivalen! Her finnes mange interessante tema:

Verdenspremiere Loose Change Final Cut


Loose Change Final Cut er den tredje og endelige versjonen av en amerikansk dokumentarfilm som er skrevet og regissert av Dylan Avery, produsert av Korey Rowe i samarbeid med researcher Jason Bermas, alle fra New York.
Filmen vises for første gang på Protestfestivalen i Kristiansand tre dager før den vises for første gang i New York, USA. I den nye versjonen er det blant annet lagt inn nye og mer avanserte datasimulasjoner av flyene som ble kapret 11. september, 2001 samt andre nye filmsekvenser og ferske innlagte intervju med ulike fagpersoner som uttaler seg om terrorangrepene.
http://nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.3226957

http://www.fvn.no/kulturpuls/film/article504926.ece

Makten bak makten

Boken ”Makten bak makten” er skrevet av tidligere VG-journalist Per-Aslak Ertresvåg, som etter mer enn 50 år i pressen gradvis skjønte at verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Det handler om Den nye verdensorden. Per-Aslak Ertresvåg vil fortelle om noe som høres så utrolig ut at gamle kolleger i pressen ikke reagerer på det. Han hevder at verden drives av en ekstremt rik gruppe maktmennesker, medlemmer av losjer, som har stått bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla 1. og 2. verdens krig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning.

 

DEBATT: SV-kapitalistene!

Venstresideengasjement- et eliteprosjekt?

”Venstresidens politiske institusjoner er platformer for borgerskapsbarnas individuelle karriere. Mens venstresida er okkupert av elite som hjelper seg selv og sier de skal hjelpe "de andre" forsvinner mulighetene for at venstresida kan bli en folkelig bevegelse”.

Immigrasjon og integrasjon i moderne velferdsstater v/prof. Helmuth Nyborg

Hvorfor kan så mange immigranter ikke integreres ubesværet i moderne velfærdsstater?

Hvorfor har immigranter fra nabostater gennemgående nemmere
ved at finde sig tilrette end immigranter fra fjerne himmeltrøg?

Hvorfor oplever et stigende antal indfødte medborgere, at det bliver stadig sværere at finde sig til rette i vores moderne samfund?

DEBATT: Tror vi på apeteorien?
Tok Darwin feil med sin evolusjonslære?

FOREDRAG: ELIAS DAVIDSSON (Isl)
Why is Israel denounced as an apartheid state?
Han ser på seg selv som en anti-sionist og avviser eksistensen av en jødisk nasjonalstat og anser det som uforenelig med menneskerettighetsnormer. Flere av hans artikler handler dessuten om multinasjonale selskaper, IMF og Verdensbanken, Palestina-spørsmålet, sionisme, økonomiske sanksjoner og internasjonal lovgiving. Disse har blitt trykket i blant annet franske juridiske tidsskrifter og i det norske Le Monde diplomatique. I 2002 begynte han også å forske på hendelsene den 11. september, 2001 og grunnla det islandske avsnittet av 9/11 Truth- bevegelsen.

LITTERATUR: ASLAK NORE
Aktuell med ny bok ”Gud er norsk”

SAMTALE: Religion og krig
How can George Bush and the Republicans be passionately anti-abortion, yet also support the death penalty? Religion and war – two sides of the same coin? What is it about religion and killing, or religion and war?

RICHARD NORMAN (ENG)
& DAVID RAY GRIFFIN (USA)

DEBATT: Justismord: Kjenner vi bare toppen av isfjellet?

I Norge er flere justismord blitt avdekket i seinere år, nå sist med avdøde Fritz Moen som ble frikjent etter sin død. Fredrik Fasting Torgersen har hevdet sin uskyld i femti år for et drap han nekter å ha begått. Nylig sa Gjenopptakelseskommisjonen nei til å ta opp saken på nytt. Arne Treholt venter nå har søkt sin sak opp i gjenopptakelseskommisjonen. Trygve Lange-Nielsen har i årevis kjempet mot justismord innenfor temaet incest.

INTRODUKSJON:
David Ray Griffin (USA), forfatter og professor i teologi

Religion og krig – to sider av samme sak?

”Du skal ikke slå i hel!” sa Gud til Moses – en sentral tese for både jøder, kristne og muslimer. ”Du skal elske din neste som deg selv”, sa Jesus. ”Ærefrykt for livet!” sa misjonslegen Albert Schweitzer.

Men praksis står ikke i stil med teorien. I flere årtusen har religionen vært brukt som legitimering for kriger, terror, mord, æresdrap, tortur, mishandling og undertrykkelse; fra det gamle jødiske kongerike til dagens Palestina, fra korstogene til dagens okkupasjon av Irak, fra Muhammeds hellige krigere til Bin Ladens terrornettverk.

Den troende George Bush er ivrig abortmotstander, men er varm tilhenger av dødsstraff, og bagatelliserer tortur utført i demokratiets og den kristne sivilisasjonens navn.

DEBATT: Global oppvarming, fremtidens katastrofe?
”Å våkne til masse snø er noe av det vakre i livet. Hvit vinter er slik en egen grunn til å engasjere seg i klimaproblemet”, sier de tidligere langrennsløperne Vegard Ulvang og Gudmund Skjeldal, samt Einar Håndlykken. Men er det egentlig grunn til å uroe seg? Vi reiser jo til Syden på vinteren, er det ikke ideelt at vi ser ut til å bli kvitt snøen og kulden? Eller er klimaforandringene en trussel mot hele menneskeheten?
Vil klimaangst bli et nytt begrep de kommende årene?
Er politikerne feige av frykt for å miste velgere? Hvorfor har politikerne begrenset seg til prat og miljøpolitisk kosmetikk?

SEMINAR/FOREDRAG X 3: 11. september i kritisk lys
V/ Kim Bredesen, journalist Le Monde Diplomatique

FOREDRAG
David Ray Griffin (USA)

David Ray Griffin omtales ofte som "ypperstepresten" for 9/11 Truth- bevegelsen globalt. Han skulle egentlig bli predikant, men endte istedet opp som professor i teologi og bor i Los Angeles. Han er kjent for 4 kontroversielle bøker om hva som skjedde under terrorangrepene i USA, den 11. september, 2001. Av disse er nok The New Pearl Harbor: Disturbing Questions About the Bush Administration and 9-11 (2004) den mest kjente. Den er lest av hundretusener, kanskje millioner av mennesker. Det er en nitidig og akademisk gjennomgang av ulike teorier om 11. september, 2001 med sannsynlighetsvurdering av den enkelte.

DEBATT: Verdens rikeste land, Europas dårligste skole?

Er dagens norske skole pedagogisk ineffektiv? Mislykkes den både som kunnskapsformidler og som institusjon for sosialisering av barn og unge til "gangs menneske"?

Europeiske sammenlikninger viser at den norske skolen tilføres mye ressurser, men at elevene skårer lavt på kunnskapstester. Samtidig rapporteres det om skolemobbing, mistrivsel og droput. Lider norsk skole av en grunnleggende systemfeil? Undervisningen henger igjen i 70-tallet, hevder Knut Jørgen Røed Ødegaard; som også mener at lærerne må skjerpe seg.

DEBATT: Politireformen – reform for et hardere og utrygt samfunn?
Politireformen av 2000 skulle gi mer politi i gatene og en publikumsvennlig ordensmakt. Har resutatet blitt det motsatte – byråkratisering, teknifisering, hardhendt sentralisering og et mer utrygt samfunn?

Det rapporteres om utarming av små politi- og lensmannskontor. Politiet prioriterer de store og prestisjefylte kriminalsakene, ikke hverdagskriminaliteten. De fleste anmeldelser henlegges. Det satses på datateknikk, og politiet ønsker et DNA-register som omfatter store deler av befolkningen. Folk flest engasjerer private vaktselskap eller organiserer sine egne borgervern for å sikre seg og sin eiendom. Overvåkningskameraene florerer. Har samfunnet endret fra å være bygd på tillit til å bære preg av grunnleggende mistillit? Hva ville Jens Bjørneboe sagt om dagens ordensmakt?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Aaron Russo er død…

av Lagret under: aaron, fascism, freedom, russo, to, usa on august 26th, 2007

February 14, 1943 – August 24, 2007

You changed America with your presence, you have awoken millions to the truth, we will finish the game.
~Se filmen og hjelp og spre budskapet~

Se filmen her med norsk tekst

Se også denne: Fiat Empire

Enkel forklaring på hvordan pengesystemet startet
og hvordan vi er blitt før bak lyset
Money as Debt

Intervju med Aaron Russo og Alex Jones:
The Architecture of the Prison Planet

Les også mine andre innlegg:
Noe er galt med USA…

America: Freedom to Fascism
Regjeringen planlegger innføringer av biometriske ID-kort i Norge

USA samler detaljert informasjon om reisende

Passasjerdata – ny avtale mellom EU og USA

Norges Gullbeholdning ble solgt 2004
Norges bank har solgt gullreserven 
Kanskje det er på tide å bygge opp gullbeholdningen?
Total overvåkning av all trafikk kommer

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hjernevaskede nordmenn

av Ceeker Lagret under: adhd, aspartam, fluor, fluorid, hjernevasking on august 23rd, 2007

Artikkel hetet fra: Mat & Helse

Tannlege Helge Myhre (82) blir ansett som kontroversiell på grunn av sin femti år lange kamp mot fluor. I løpet av året kan du lære av hans fengslende teorier om fluorens skadevirkninger, og hvorfor nordmenn er hjernevasket til å bruke dette stoffet.


Tekst og foto Jartrud Høstmælingen

Det lyser av hele skikkelsen til den eldre, ivrig gestikulerende mannen ved kafébordet, og forbipasserende kaster et nysgjerrig blikk bort mot ham. Han ser kanskje beskjeden ut av vesen, men alt han har på hjertet om hvordan og hvorfor skal ut og fram, og det kommer, litt -hulter til bulter, men med en intellektuell klarhet vi beundrer.
Det er plass til mange begivenheter i et liv når man har levd i over 80 år, og hvor minst 60 av dem har vært fylt av et -brennende samfunnsengasjement.
– Faren min satt i fengsel mens jeg -studerte fordi han var med i NS under -krigen. Dette var en viktig grunn til at jeg gjerne ville gjøre noe samfunnsnyttig. Men jeg har også alltid tenkt at nestekjærligheten er viktig i våre liv. Man skal heller gi enn ta i alle sammenhenger, ikke bare i kontakten med våre aller nærmeste, sier han. Myhre har strevd og slitt for å få sitt budskap gjennom. Utallige arbeidstimer, foredrag, trykk og distribusjon av brosjyrer og annet materiell har han gjort for egen -regning. -Budskapet om at vannfluoridering og bruk av fluortabletter var et feilsteg, nådde omsider fram etter mange tiårs kamp. Det gikk derimot lettere å oppnå resultater da han som vernepliktig la ned arbeidet i -protest mot Regjeringen, som foreslo to års -verneplikt. Det ble mye oppstyr rundt fengslingen, og forslaget ble trukket i løpet av de fire månedene han satt inne, forteller han fornøyd.

Norge er fluorhjernevasket
82-åringen brenner for å få avslørt hvor- -liten effekt fluorinntak i virkeligheten har for å motvirke tannråte. – Norske myndig-heter bygger på fire store forsøk som er gjort med vannfluoridering (VFL) i USA, men de ble utført uten -kontroll og er derfor verdiløse. ”Norrköbing-forsøket” er det eneste seriøst vitenskapelige -forsøket, og det viste at fluor bare ga ett års for-sinkelse i utviklingen av tannråte. -Fluor er en gass som er så reaktivt at inntak av det -bundet til mineraler i fluortabletter lett blir en enzymgift, dersom man ikke -samtidig kompenserer med høyt kalkinntak, forteller han, og tilføyer at kalsiumfosfater mot -karies i en rekke forsøk har gitt godt -resultat. -Midlet virker best finpulverisert hvis det -inntas med karbohydratrik mat, for da kan mye av -syren som bakterier i tann-belegget danner fra sukker, nøytraliseres.
– Vannfluoridering er opphevet over nesten hele det europeiske kontinentet og er aldri blitt brukt i Norge, Sverige eller Danmark, bortsett fra det nevnte forsøket i Norrköbing. Japan godtar ikke engang naturlig vann hvis det inneholder for mye fluor. De har hatt noen svært dårlige erfaringer med vannfluoridering, forteller han.
Vi spør hva som er så ille med fluor, og straks blir han mer tilbakeholden. —
– Mange sier mye verre ting om -fluorens effekter enn hva jeg gjør. Men det er en kjensgjerning at fluor avleires i skjelettet, for dette er den eneste måten -kroppen får det lengst unna de vitale organene. Kroppen greier nemlig i liten grad å skille seg av med stoffet. Enkelte hevder at det er kreftframkallende, men dette vil jeg ikke utdype her. Jeg ønsker først og fremst å avsløre at fluor som virkemiddel i behandlingen mot tannråte er en stor misforståelse. Jeg vil vise svindelen som ligger bak og hjernevasken som myndigheter og -media er blitt utsatt for. Poenget er ikke å være alt for radikal og å bruke argumenter som skremmer. Det viktigste nå er å oppnå -dialog, slik at vi som er fluormotstandere, ikke lenger blir oversett og latterliggjort, sier Myhre, som har et brennende ønske om å få slippe til i beste sendetid på NRK for virkelig å synge ut. Han er indignert over at tannlegene ikke opplyser om at immunapparatet hemmes ved fluorbruk og mener at det bare er forsvarlig å bruke fluortannpasta dersom man supplerer med tanntråd. Han kan til nød strekke seg til at man tar en ukentlig fluorskylling så sant man bruker tanntråd i forkant, slik at immunapparatet ved enzymene i spyttet først slipper til mellom tennene. Fluortabletter bør helt -unngås. – Da jeg lanserte et eget utviklet brød som et alternativ til fluortabletter i 1968, ble jeg angrepet i et langt innslag i Dagsrevyen av en kjent professor ved Universitetet i Oslo. Til tross for at jeg ble navngitt, ble jeg -aldri gitt muligheten til å forsvare meg for en like stor seerskare, forteller Myhre, som -riktignok senere har sluppet til i både God morgen, Norge på TV2 og flere sendinger på Lokal-TV. Myhre er oppgitt over hvor ubalansert informasjonen blir i mediebildet og at verken Lege- eller Tannlegeforeningen aldri har beklaget ensrettingen. Ifølge Myhre ligger både Sverige og Danmark langt foran oss, for der sørger spesialjurister for bedre vern av ytringsfriheten i radio og TV enn hva tilfellet er i Norge.

Les hele artikkelen her

Fluoride Deception: Interview with Christopher Bryson

Se også
The Hidden Agenda: The Fluoride Deception

Video fra Alex Jones: Question Reality

Hester og hunder som ble forgiftet av Fluoride

Kampen mot Fluorid i San Diego

Forgiftede babyer

David Icke on Aspartam and Fluoride

Og så kan du se propagandaen media her i landet spyr ut
Her er hva media anbefaler deg å gjøre
Fluorpropaganda på NRK


Warning: Never Swallow Regular Toothpaste

Du bør også tenke litt på hva du gir småen…
E211 – Natriumbenzoat, kjemisk syntetisk produsert konserveringsmiddel
Velg økologisk!

Must see shows which parts of USA will be gone Agenda 21

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

En annen viktig sak:

ADHD – Piller på avveie
Boka om ADHD er en beretning som dokumenterer overgrep og som stiller en rekke vesentlige spørsmål. Forfatterne mener den norske skole og foreldrene må ta en stor del av ansvaret for at barn og unge tvinges til å innta tabletter for å tilpasse seg samfunnets normer. Hovedansvaret må derimot Stortinget og politikerne bære. Hvis alle barn til slutt skal få en diagnose, enten ved at de er for aktive eller ved at de er for lite aktive, da bærer det galt av sted. Det er det som akkurat nå er i ferd med å skje. Denne boka belyser en skamplett innenfor norsk helsevesen. Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy brenner for det urettferdige. Sist de utgav bok sammen var i 1997. Da skrev de om hvordan norske tatere ble utryddet fra storsamfunnet. Det var en bok som fikk stor oppmerksomhet og som førte til at både Stortinget og den norske kirke kom med en offentlig unnskyldning overfor det reisendes folk.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tjen over 600 000 på ett minutt

av Ceeker Lagret under: vaksine, vaksiner on juli 19th, 2007

Artikkel hentet fra www.varsleren.com

Store penger å tjene: Drikk litt vaksine

(Løst oversatt fra: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/07/19/75-000-offered-for-md-to-publicly-drink-vaccine-additives.aspx)

Jock Doubleday, direktør for non-profit-selskapet Natural Woman, Natural Man, Inc. i California, har tilbydt over $85000 til den første legen eller CEO for et farmasiselskap som offentlig drikker en miks av standard vaksinetilsetningsstoffer.

Tilsetningene vil være de samme som de I vaksiner anbefalt for 6-åringer ifølge

U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sine retningslinjer, og dosen vil bli kalibrert etter kroppsvekt. Det ville inkludere, men ikke være begrenset til:

Thimerosal (fra kvikksølv)
Ethylene glycol (antifrostvæske)
Phenol (et desinfiserende fargemiddel)
Aluminum
Benzethonium chloride (desinfiserende)
Formaldehyde (konserveringsmiddel og desinfiserende)

1. august 2007 er tilbudet på $90 000, og det øker med $5000 hver måned til noen aksepterer tilbudet.

Vaccination Liberation pressemelding

Dr. Mercolas kommentar:
Ikke overraskende har tilbudet vært på bordet siden 2001, men ingen har vært villig til å drikke denne giftige kjemiske cocktailen – unntatt barna som uskyldig tar deres rutinemessige vaksinasjoner. Med det gjennomsnittlige studielånet for medisinstudenter nå godt over $100 000, kan du kanskje forvente at en eller annen lege ville ha prøvd å motta disse pengene slik at de kan betale studielånet sitt raskere.

I tillegg til vaksinetilsetningene listet opp over, kan andre inkludere ammoniumsulfat, amfotericin B, griseblod, kaninhjerne, apenyre med mer.

For å lese hele artikkelen gå til Mercola.com: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/07/19/75-000-offered-for-md-to-publicly-drink-vaccine-additives.aspx

Koppervaksinert fikk 2millioner kr i erstatning takket være homøopati

Dersom du er interessert i innholdet i vaksinene i det norske vaksineprogrammet kan du finne det her:
gå inn på http://www.felleskatalogen.no/, klikk på ‘Vaksine’ til venstre i menyen, og velg aktuell vaksinetype du ønsker info om.

- – - – - – - – - – - – -

Here some of the most famous NWO-killers, also called vaccines and their toxic sludge. Vaccine: Acel-Immune DTaP, Diphteria, Tetanus, Pertussis.Manufacturer: Wayth-Ayest, 800 934-5565.Microbes: Diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis absorber.Chemical/Heavy Metals: Formaldehyde, aluminium hydroxide, Aluminium phosphate, thimerosal (48% quicksilver), and polysorbate 80 (Tween 80).Animal by-product: Gelatin.

——————————————————————-

Vaccine: BioThrax anthrax absorber.Manufacturer: BioPort Corporation, 517 327-1500.Microbes: nonencapsulated strain of Bacillus anthrax. (miltbrann).Chemicals/Heavy Metals: Aluminium hydroxide, benzethonium chloride, and phormaldehyde.

——————————————————————-

Vaccine: DPT : Diphtheria, tetanus perussis.Manufacturer: GlaxoSmithKleine 8000 366-8900 X 5231.Microbes: Diphteria and tetanus toxoids and acellulare pertussis absorbed.Chemical/Heavy Metal: Formaldehyde, aluminium phosphate, ammoniumsulphate, and thimerosal.

——————————————————————-

Vaccine: Dryvax smallpox (not licensed d/t expiration).Manufacturer: Wyeth-Ayerst, 800 934-5556.Microbes: Live vaccinia microbes, with some “microbial contaminants,” According to the Working Group on Civilian Biodefense.Antibiotics: Polymyxin B sulphate, streptomycin sulphate, chlortetracycline Hydrochloride, and neomycine supfate. Chemicals/Heavy Metals: Glycerine, and phenole-a compound obtained by distillation of coal tar.

Animal By-Products: Vesicle fluid from calf skin.

———————————————————————————

Vaccine: Engerix-B recombinant hepatitis-B. Manufacturer: GlaxoSmithKline 8000 3666-X 5231.Microbes: Genetic sequence of the hepatitis B-virus that codes for the surface antigen (HbSAg) cloned into GMO (gene manipulated) yeast.

Chemical/Heavy Metals: aluminium hydroxide and thimoresal.

———————————————————————————

Vaccine: FlueShield. Manufactorer: Wyeth-Ayerst, 800 934-5556.Microbes: trivalent influenza virus type A&B.Antibiotics: gentamicin sulphateChemical/Heavy Metals: formaldehyde thimorosal and polysorbate 80-(Tween-80). Animal By-Product: chick embryone fluid.

——————————————————————-

Vaccine: Hib Titer Hæmophilus influenza sero type B.Manufacturer: Wyeth-Ayest, 8000 935-5556.Microbes: Hæmophilus influenza type B poliribosylribitol phosphate yeast.Chemicals/Heavy Metals: ammonium sulphate, thimoresal, and chemically defined yeast-based medium.——————————————————————-Vaccine: IPOL.Manufactorer: Connaught Laboratoies, 800 822-2463.Microbes: 3 types of polio viruses.Antibiotics: neomysin streptomycin, and polymycin B.Chemicals/Heavy Metals: formaldehyde, and 2-phenoxyethenol.Animal By-Products: continuous line of monkey kidney cells.

——————————————————————-

Vaccine: JE-VAX Japanese encephalitis.Manufacturer: Nakayama-NIH strain of Japanese encephalitis virus, inactivated.Chemicals/Heavy Metals: formaldehyde, polysorbate 80 (Tween 80), and thimoresal. Animal By-Products: mouse serum protein, and gelatine.

——————————————————————-

Vaccine: Recombivax recombinant hepatitis B. Manufacturer: Merck & Co., Inc. 800.672.6732.Microbes: genetic sequence of hepatitis B virus that codes for the surface antigen (HbSAg), cloned into GMO (gene manipulated) yeast. Chemicals/Heavy Metals: aluminium hydroxide, thimerosal.

——————————————————————-

Vaccine: Tripedia diphtheria – tetanus – pertussis.Manufacturer: Aventis Pasteur USA, 800 VACCINE.Microbes: Corynebacterium diphtheria and Clostridium tetani toxoids and acellular Bordetella pertussis adsorbed.Chemical/Heavy Metals: aluminium potassium sulphate (potassium = kalium) formaldehyde, thimerosal, and polysorbate 80 (Tween 80). Animal By-Products: gelatine, bovine (cow) extract US sourced.

——————————————————————-

Vaccine: Thyphium Vi thyphoid.Manufacturer: Aventis Pasteur USA SA 800 VACCINE. Microbes: cell surface Vi polysaccharide from Salmonella typhi Ty2 strain.Chemicals/Heavy Metals: aspartame, phenol, and polydimethylsiloxane (silicone).

——————————————————————-

Vaccine: Varicax chickenpox.Manufactorer: Merck & Co,. Inc., 800 672-6372.Microbes: varicella live virus.Antibiotics: neomycin.Chemicals/Heavy Metals: phosphate, sucrose, and monosodium glutamate (MSG).Animal By-Products: processed gelatine, fetal bovine serum, guinea pigs, embryo cells, albumin from human blood, and human diploid cells from aborted fetal tissue. ——————————————————————-

Merk drug company vaccines admits injecting cancer viruses
This stunning censored interview conducted by medical historian Edward Shorter for WGBH public television (Boston) and Blackwell Science was cut from The Health Century due to its huge liability–the admission that Merck drug company vaccines have traditionally been injecting cancer viruses (SV40 and others) in people worldwide

The Truth about the AIDS epidemic
After writing the book, it soon got dammed both in the USA and Canada, and Dr. Glum had to flee the US. He took with him some of his books and gave them over to Dave Sarbuck in England, from whom I purchased it seven years ago. He fled to China where he lived as a refugee, until he died from cancer not so long time ago.

—-

This stunning censored interview (top) was cut from the TV program The Health Century due to its huge liability — the admission that the Merck drug company has been injecting cancer viruses into people worldwide.

If you find the content shocking, consider watching the second video, the entire movie, “In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism”. http://video.google.com/videoplay?docid=159053218219104169

This film is produced and freely distributed by consumer protector and public health expert, Dr. Leonard Horowitz, and features the world’s leading vaccine expert, Dr. Maurice Hilleman, explaining why Merck’s vaccines have spread AIDS, leukemia, and other horrific plagues worldwide.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00